Jury 2015

Projects, participants in the competition will be considered by a jury composed by representatives of the European Commission in Bulgaria, the operational programmes "Transport" "Regions in growth" and "Environment", representatives of leading professional, academic and branch organizations in the sector and project partners.
For participation here

  • Exclusive partner
  • Със съдействието на
Denica Nikolova, deputy minister of regional development

Denica Nikolova, deputy minister of regional development

ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА - директор на дирекция "Координация на програми и проекти", МТИТС

ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА - директор на дирекция "Координация на програми и проекти", МТИТС

ИНЖ. ПАВЕЛ ДИКОВСКИ - съ-председател на СПИК

ИНЖ. ПАВЕЛ ДИКОВСКИ - съ-председател на СПИК


 

Валентин Михайловски - зам.-председател на УС на БАКФЖС

Валентин Михайловски - зам.-председател на УС на БАКФЖС

НИКОЛАЙ ИВАНОВ - председател на УС на ББА ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ - председател на УС на ББА ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ - председател на УС на БАВ

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ - председател на УС на БАВ

arch. Georgi Bakalov, Union of Architects in Bulgaria

arch. Georgi Bakalov, Union of Architects in Bulgaria

eng. Ivan Karaleev, Chamber of Engineers in the Investment Design

eng. Ivan Karaleev, Chamber of Engineers in the Investment Design

Eng. Atanas Angelov, Chairman of BAIK

Eng. Atanas Angelov, Chairman of BAIK

Пламен Стойчев - търговски директор Eltrak

Пламен Стойчев - търговски директор Eltrak

Boriyana Radeva, manager, Euromarket

Boriyana Radeva, manager, Euromarket

Dimitar Ilchev, general manager, Euromarket Group

Dimitar Ilchev, general manager, Euromarket Group

инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК Пътища

инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК Пътища

проф. д.ик. н. инж. Румен Милaнов - член на УС на СБФТИ

проф. д.ик. н. инж. Румен Милaнов - член на УС на СБФТИ

инж. Васил Попов - търговски директор и прокурист на "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД

инж. Васил Попов - търговски директор и прокурист на "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД

Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев- Декан на Архитектурен факултет и Директор на "Институт за интегрирано управление на общините" при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"; Ръководител на Отдел "Инфраструктурни

Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев- Декан на Архитектурен факултет и Директор на "Институт за интегрирано управление на общините" при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"; Ръководител на Отдел "Инфраструктурни

Димитрина Захаринова, „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Димитрина Захаринова, „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Veneta Krasteva – Gradat Media Group

Veneta Krasteva – Gradat Media Group