За участие

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА изтегли формата в .pdf формат РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА изтегли формата в .doc формат

Регламент на инициатива
Награди за принос в развитието на инфраструктурата на България 

 

INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2018

Цел на инициативата
Развитието на инфраструктурата на България е основен фактор за икономическо и социално развитие, осигурява ефективен и устойчив транспорт, подпомага балансираното регионално развитие и ускорява интегрирането на България в европейското икономическо пространство.
По повод десетото издание на годишна конференция  „Стратегическа инфраструктура България” 2015, ГРАДЪТ Медиа Груп учредява награди за принос в изграждането на инфраструктурата на България.

Инициативата прави преглед и дава публичност на най-добрите реализирани и въведени в експлоатация проекти в 4 основни направления:

| Транспортна инфраструктура |

| Екологична инфраструктура |

| Енергийна инфраструктура|

| Градска инфраструктура |

Специалното издание на инициативата ще направи преглед на най-добрите реализирани и въведени в експлоатация проекти в областта на инфраструктурата в периода 01.01.2016 – 31.12.2017 г., като основните възложители – оперативни програми, както бенефициенти и участниците в реализирането на проектите,  могат да внесат предложения.

В рамките на инициативата ще бъде излъчен най-успешния и значим проект на десетилетието 2007-2017.


Обектите, които ще участват в инициативата, ще получат обществено-професионална оценка и публичност, чрез различни комуникационни канали, ще  се популяризират добрите практики и постиженията на водещите  участници при реализирането им, обхващайки периода 2016-2017.

Медиен партньор е Българската национална телевизия.


Егида
Инициативата е под егидата на Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и в партньорство с Министреството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на  регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на енергетиката, със съдействието на академичните, браншовите и професионални организации в сектора.

Жури
Проектите - участници ще бъдат разгледани и номинирани от авторитетно жури, съставено от представител на Европейската комисия в България, представители  Световна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие, представители на ОП „Транспорт”,  ОП „Региони в растеж “ и  ОП „Околна среда”, представители на  водещите професионални, академични и браншови организации в сектора,  представители на партньорите на проекта.

Критериите при оценката на проектите са:

•  Значимост на проекта за подобряване на социалното, екологичното и икономическо развитие за региона и населението
•  Сложност на проекта
•  Качествено изпълнение
•  Устойчивост
•  Свързаност
•  Иновативни технологични решения, водещи до модернизацията на инфраструктурата и услугите
• Възможности за надграждане

Допустимост на проектите
Право на участие в инициативата имат всички реализирани и въведени в експлоатация проекти в периода 01.01.2016 – 31.12.2017 г.

Документи за участие:

Всеки  заявител  на проект  за участие в инициативата трябва да попълни регистрационен документ за участие.
Документите за регистрация в инициативата се внасят от страна на изпълнителя по проекта, при заплащане на определената регистрационна такса за участие.
Регистрационният формуляр се попълва в 2 екземпляра - в Word  и PDF формат, с подпис и печат на вносителя на предложението.
Всички документи за участие се изпращат най-късно до  17 ч. на 15 февруари (четвъртък) 2018 г. на адрес:

ГРАДЪТ Медиа Груп:
ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ – НАГРАДИ 2018
бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, ет. 1, офис 1; София 1612
тел.: 02/ 958 88 55, 850 47 10, 850 47 15
или на електронна поща: awards@infrastructure.bg.
Всички кандидатстващи могат да  получат потвърждение за успешно подаване на документите на телефон 02/ 958 88 55 или на имейл: awards@infrastructure.bg
За валидна се счита кандидатура, получена до 17.00 ч. на 15.02.2018 г. включително.

Вносителят на кандидатурата е желателно да уведоми и съгласува това с останалите основни участници в реализацията на проекта.

Отговорност за достоверността на подадената информация в регистрационния формуляр  за участие в инициативата носи вносителят на предложението.

Документите и материалите за участие в  инициативата остават в архива на организаторите.
 

Популяризиране на  проектите – участници в инициативата

Инициативата привлича широко обществено внимание чрез мащабна печатна, онлайн и телевизионна рекламна кампания.

Ексклузивен медиен партньор на инициативата „Награди за принос в развитието на инфраструктурата на  България" е Българската национална телевизия съгласно договор за копродукция с ГРАДЪТ Медиа Груп.

Всички проекти - участници, с пълното им представяне, остават в  двуезичния сайт (български и английски) на инициативата – www.infrastructureawards.bg,  и се разглеждат като най–добрите български реализации в сферата на инфраструктурата за посочения период от заинтересовани публики от цял свят.

Всички проекти, участници в инициативата, се включват в пълноцветен луксозен двуезичен каталог INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2018.

Регистрационна такса  

Всеки заявител заплаща регистрационна такса за кандидатурата.
След получаване на регистрационния документ и останалите материали за проекта, организаторите изпращат на заявителя проформа фактура, по която се превежда посочената такса.
Регистрационната такса не подлежи на връщане.
Кандидатура с неплатена регистрационна такса към 15.02.2018 г. не се допуска за участие в инициативата.

Журиране
Всички постъпили кандидатури подлежат на журиране от компетентно професионално и независимо жури, което определя проектите - носители на наградите.
Журито има право да излъчи и допълнителни награди.
Журито има право да не излъчи награда в дадено направление.

Официална церемония по връчване на наградите  

Наградите за принос в развитието на инфраструктурата на България се връчват на официална церемония с галавечеря. 

Церемонията на Второто специално издание ще бъде на 20 март 2018 г. от 19.30 часа в София Ивент Център.

Допълнителни условия        
                                                                                      
Не се приемат възражения, касаещи решението на журито и определянето на наградите в инициативата.
Всеки заявител на кандидатура  за участие в инициативата е длъжен да се запознае с настоящия регламент за кандидатстване и да декларира това в регистрационната форма  за участие.

Организатор на инициативата е ГРАДЪТ Медиа Груп.

ГРАДЪТ Медиа Груп е  водещата медийна платформа в България, която предоставя актуална информация и комуникация между участниците в сферите на стратегическата инфраструктура, регионалното и градско развитие, инвестиционните проекти и сградното строителство. Портфолиото на групата включва  вестник „Строителство ГРАДЪТ” – лидер в сектора от 1997 година, годишна конференция „СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” (от 2006 г.), Форум и изложба  ГРАДЪТ (от 2010 г.), BUILDING INNOVATION SERIES – конференции за сградно строителство, BALREC (от 2006 г.) - инвестиционен форум, Национален конкурс „СГРАДА НА ГОДИНАТА ” (от 2002 г.), онлайн платформата GRADAT.BG, INFRASTRUCTURE.BG .