Жури 2018

Проектите, достигнали до финала в инициативата, ще бъдат разгледани от авторитетно жури, съставено от представители на: Европейска комисия в България, Оперативни програми „Транспорт „ „Региони в растеж" и „Околна среда", представители на водещи професионални, академични и браншови организации в сектора и партньори на проекта.

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на
Деница Николова, зам.-министър, МРРБ

Деница Николова, зам.-министър, МРРБ

ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА - директор на дирекция "Координация на програми и проекти", МТИТС

ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА - директор на дирекция "Координация на програми и проекти", МТИТС

ИНЖ. ПАВЕЛ ДИКОВСКИ - съ-председател на СПИК

ИНЖ. ПАВЕЛ ДИКОВСКИ - съ-председател на СПИК

Валентин Михайловски - зам.-председател на УС на БАКФЖС

Валентин Михайловски - зам.-председател на УС на БАКФЖС

НИКОЛАЙ ИВАНОВ - председател на УС на ББА ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ - председател на УС на ББА ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ - председател на УС на БАВ

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ - председател на УС на БАВ

арх. Георги Бакалов, председател на САБ

арх. Георги Бакалов, председател на САБ

инж. Иван Каралеев, председател на КИИП

инж. Иван Каралеев, председател на КИИП

инж. Атанас Ангелов, Председател на УС на БAАИК

инж. Атанас Ангелов, Председател на УС на БAАИК

Пламен Стойчев - управител, Eltrak

Пламен Стойчев - управител, Eltrak

Боряна Радева, ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР НА ЕВРОМАРКЕТ ГРУП

Боряна Радева, ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР НА ЕВРОМАРКЕТ ГРУП

Димитър Илчев, ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР НА ЕВРОМАРКЕТ ГРУП

Димитър Илчев, ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР НА ЕВРОМАРКЕТ ГРУП

инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК Пътища

инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК Пътища

проф. д.ик. н. инж. Румен Милaнов - член на УС на СБФТИ

проф. д.ик. н. инж. Румен Милaнов - член на УС на СБФТИ

инж. Васил Попов - търговски директор и прокурист на "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД

инж. Васил Попов - търговски директор и прокурист на "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД

Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев- Декан на Архитектурен факултет и Директор на "Институт за интегрирано управление на общините" при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"; Ръководител на Отдел "Инфраструктурни

Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев- Декан на Архитектурен факултет и Директор на "Институт за интегрирано управление на общините" при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"; Ръководител на Отдел "Инфраструктурни

Димитрина Захаринова, „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Димитрина Захаринова, „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Венета Кръстева, управляващ партньор, Градът Медиа Груп

Венета Кръстева, управляващ партньор, Градът Медиа Груп