Транспортна пътна инфраструктура

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект: Кръстовища по бул. „Пейо Яворов“; участък – бул. „Черни връх“ от бул. „Тодор Каблешков“ до п.т. 64, гр. София, район „Триадица“ и „Лозенец“

Инвеститор:

Столична община

Строителен надзор:

Софинвест ЕООД

Проектант:

Трансконсулт-22 ООД

Адрес:

гр. София, бул. „Черни връх“

Изпълнител:

ГБС Инфраструктурно строителство АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проектът включва разширение на бул. “Черни връх“ чрез изграждане на две пътни платна с по две ленти, два нови тротоара, ново улично осветление, ново отводняване и реконструкция на цялата прилежаща засегната инфраструктура.
Обектът,  принадлежащ към първостепенната улична мрежа, е предвиден зас много тежко движение. Участъкът е с обща дължина 2340м и със среден габарит Г=37,5м.
Обектът представлява комплексен инфраструктурен проект,  включващ следните части: Пътна, Водопровод, Канализация, Отводняване, Електро, Улично осветление, Телефонизация, Газоснабдяване и Паркоустройство. Положени са 16 000т асфалтови смеси, 8500 м бордюри, 16 000м2 тротоари, 1500м водопровод , 2100м канал, 5200м електоразпределителна тръбна мрежа, 66 нови улични лампи, 2760м оптични и телефонни трасета, 2230м газопроводна мрежа, засадени са 198 нови дървета и още много разнообразни СМР. Работите са изпълнени в условията на интензивно градско движение.