Транспортна железопътна инфраструктура

ВТОРА НАГРАДА: „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив”

Инвеститор:

Държавно предприятие „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ (ДП НКЖИ)

Строителен надзор:

ДЗЗД „РУБИКОН-ТЕСТ” – обединение между „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД и „Тест Консултинг” ООД

Проектант:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

Адрес:

жп възел Пловдив, в района на жп гара Тодор Каблешков

Изпълнител:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

 

„ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ-ПЛОВДИВ“


            Със стратегическото си местоположение – по трасето на модернизираната жп линия София - Пловдив - Бургас Интермодалният терминал в Южен централен район допринася за цялостното развитие на транспортно-комуникационната система на страната и за нейното по-ефективно включване в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Целта на проекта е създаване на условия за интермодален транспорт и развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с политиката на ЕС, спомагане за отимизация на съществуващата инфраструктура и подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в България .Изграждането на нова инфраструктура за интермодален транспорт в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив създава условия за извършването на различни видове транспорт и комбинирането им. Проектът допринася и за повишаване на качеството на предоставените товарни услиги, намаляване на цените за спедиторските фирми, а от там и тези за крайния потребител, създаване на нови работни места и повишаване стандарта на живот на населението.
 

Терминалът е разположен на терен от 71 450 кв.м в района на жп гара Тодор Каблешков, която е част от жп възел Пловдив. Състои се от четири подобекта - терминална площадка за товаро-разтоварни операции; административна сграда с митнически пункт, КПП и паркинг; железен път и контактна мрежа; довеждащ път.

Площадката на терминала служи за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, с маневриране на мобилен кран, и за временно складиране на интермодални терминални единици. Простира се на площ 32.5 дка и е покрита с 8-сантиметрови бетонови блокчета. На площадката са обособени зони за временно съхранение на контейнери; на сменяеми каросерии; на полуремаркета и ремаркета; на хладилни контейнери; на повредени контейнери.

Административната сграда е разположена между товаро-разтоварната зона и паркинга. Сградата е двуетажна, без сутерен, с плосък покрив със ЗП 359 кв.м и РЗП 595 кв.м. От двете страни на административната сграда са разположени открити навеси за митническа проверка и контрол на достъпа, пункт за зареждане на мобилните товарачи, автомивка и компресор, които са изпълнени от монтажни метални носещи и покривни конструкции.

Паркингът разполага с 23 паркоместа за тирове и 20 паркоместа за леки автомобил, съобразени с комуникационно транспортния план.
Железен път
Изпълнено е строителството на 2-ри глух коловоз в терминала и 7-ми ПО коловоз и изтеглителен коловоз на гара Тодор Каблешков, стрелки №№ 10, 22, 26 и 19 заедно със стрелковите обръщателни апарати и отоплението на стрелките.

Контактна мрежа
На гара Тодор Каблешков е изпълнена нова контактна мрежа на 5-ти ПО, 6-ти ПО, 7-ми ПО и изтеглителен коловози. Изпълнено е и частично електрифициране от стрелка №10 за терминала.
    
    Пътна връзка
    За осигуряване на транспортното обслужване на терминала е извършена реконструкция на съществуващия четвъртокласен път PDV – 1251 с цел възстановяване на носимоспособността на настилката (L 752.52 м). Изградена е и нова пътна връзка с усилена настилка, свързваща паркинга на терминала с довеждащия общински път.