Транспортна пътна инфраструктура

ВТОРА НАГРАДА: Проект:„България - Транзитни пътища V”, Лот 14; Рехабилитация на път ІІ-86 „Асеновград-Смолян”

Инвеститор:

Агенция «Пътна инфраструктура» и Община Смолян

Строителен надзор:

Консултант: „Мотт МакДоналд България“ ЕООД; Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг” АД

Проектант:

„ИСА 2000” ЕООД; „Трансконсулт-22“ ООД

Адрес:

гр. Смолян

Изпълнител:

„ИСА 2000” ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

ИнформацияИзпълнител на обекта е „ИСА 2000“ ЕООД , а възложител е Агенция пътна инфраструктура .    
        Главна пътна комуникация (ГПК) на град Смолян е проектирана като обходно трасе на града, която да бъде алтернатива на линейната улична мрежа и да поеме транзитния и тежкотоварен тафик.Строителството започва през 1984 г. Строителството продължава до 2004 г, когато е спряно по финансови причини.През 2016 година е извършена актуализация на проекта, отчуждителни процедури  и е извършено строителството в два участъка от ГПК:
1.    „Път ІІ-86 /посока Пловдив/ - кв. Устово – п.в. „Юг“, от км 96+560 до км 97+555“ с техни-чески характеристики: Клас на пътя ІІ; проектна скорост 60 км/ч; категория на движението „много тежко“; осово натоварване 11,5 т/ос,габарит Г 12: двулентов габарит с пътно платно - 8,50 м (2 х 3,75 м + 2 х 0,50 м) и два банкета по 1,75 м.
2.    ГПК – Смолян от км 0+000 до км 2+284“  с основни технически характеристики: Клас на пътя ІІІ А; проектна скорост 60 км/ч; категория на движението „много тежко“; осово натоварване 11,5 т/ос. Габарит 21,50 м: две платна по 7,50 м, разделителна ивица 2,00 м и два тротоара с широчина 2,00 м в изкоп и 2,50 м в насип.
        Общо за проекта са изградени: директно,  7 броя кръстовища, от които 3 кръгови, 6 броя големи съоръжения – мостове (5  плочогредови и 1 сводов), 15  броя подпорни, укрепителни, декоративни и  облицовъчни стени.Довършено е строителството на тунел с дължина 421 м. Извършено е укрепване с габиони  на ерозирали откоси. Монтирано е улично осветление, осветление в тунела, вкл предпортално осветление. Извършена е реконструкция на електропроводи и телекомуникационни линии и изместване на водопроводи, попадащи в обсега на проекта. Изпълнено е ландшафтно оформяне на кръстовищата и прилежащи терени Центъра на кръговите кръстовища е оформен с цветна паважна настилка, като едното от тях е интерпретация на  герба на община Смолян. За обезопасяване на движението са монтирани предпазни огради и предпазен парапет за пешеходци. Положена е хоризонтална маркировка от студен термопластик и са монтирани предвидени в проекта пътни знаци.
Със строителството са ангажирани 186 работници,77 строителни машини и автомобили и 22 инженерно технически експерти и специалисти.