Транспортна пътна инфраструктура

ПЪРВА НАГРАДА: Строителство на Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“

Инвеститор:

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Строителен надзор:

ДЗЗД „СОФИЯ – ЗАПАД 2013“

Проектант:

„НЮ ИТ и ИНЖЕНЕРИНГ“ООД и „АЛВЕ КОНСУЛТ“ЕООД

Адрес:

гр. София, Столична Община, район Люлин, район Връбница, район Надежда

Изпълнител:

ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“, с водещ партньор в обединението фирма ДЖИ ПИ ГРУП АД с 99.98%

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“ е продължение на автомагистрала „Люлин“ и изцяло попада в територията на гр.София.
Изпълненият проект включва:
    Пътни участъци с обща дължина 15,457км, както следва:
•    Пътни участъци от директното трасе с обща дължина от 5,529км;
•    Пътни възли с обща дължина 8,843км:
-     ПВ „Булевард Стефансон“, тип „полудетелина“;
-    ПВ „Булевард Ломско шосе“ с кръгово кръстовище и директни връзки на долно ниво;
-    ПВ „ Северна Скоростна Тангента“ тип „пълна детелина“;
•    Път за село Мрамор с дължина 0,840км;
•    Улица „Гара Волуяк“ с дължина 0,245км.

    Големи съоръжения:
•    Естакада от км 1+290.46 до км 1+634.46 над бул. „Стефансон“;
•    Естакада при км 3+177 над бул. „Ломско шосе“ при п.в. „Ломско шосе“;
•    Надлез за с. „Мрамор“ над СОП при км 3+996.39;
•    Надлез над СОП при км 5+108.96 по ССТ;
•    Подлез при км 0+227.70 при бул. „Стефансон“ ,

    Други:
•    Армонасипни стени с обща площ от 15 067,77м2;
•    Реконструкция на топлопроводи, водопроводи и канали;
•    Преустройство на Контактна мрежа;
•    Улично осветление;
•    Отводняване;
•    Предпазни огради и пътна маркировка.