Транспортна железопътна инфраструктура

"Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград – Свиленград, Позиция №1: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград

Инвеститор:

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Строителен надзор:

Текника и Проекти АД, Луис Бергер АД, Систра АД, Тредемко АД и Рубикон Инженеринг ЕАД

Проектант:

ТЕРНА АД

Адрес:

Димитровград - Харманли

Изпълнител:

ТЕРНА АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проектът е на принцип „проектиране – строителство“ и се ръководи от Жълтата книга на FIDIC (издание от 1999 г.). Работите включват модернизация  / рехабилитация на строителните и железопътните работи и работи по електрификация на железния път между гара Димитровград и гара Харманли с приблизителна дължина от 36 линейни километра и обща дължина от 53 километра (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград - Харманли), включително гара Димитровград, гара Симеоновград и всички други гари и спирки между тях, електрификация на линията, работи по осигурителна техника и реконструкция на приемни здания на гари и спирки. Проектната скорост според проектирането е 160 км./час за конвенционални влакове и 200 км./час за влакове с накланящи се кошове (22.5 т./ос).

1. Земни работи, включително дренажни съоръжения, подпорни стени и комунални пресичания:

Част  железен път:                Общо изкопни работи: 2.150.000 м3
                Общо насипни работи: 1.230.000 м3

Част пътни надлези / подлези:           Общо изкопни работи: 30.000 м3
    Общо насипни работи: 90.000 м3

Отводнителна система:    Обща дължина: 76.700 м

Подпорни стени:    11 подпорни стени с различни размери и обща дължина от 1 458,86 м

Подземни комунални мрежи: Изграждане на подземни мрежи чрез използване както на методът микротунелиране (хоризонтален сондаж), така и конвенционални методи като траншейни изкопи във и извън населените места.
Видовете мрежи включват:
•    3,8 км електрическа мрежа 0,4kV и 20 kV
•    500 м телекомуникационни мрежи
•    700 м водоснабдителни мрежи
•    220 м индустриални водоизточници с диаметър  Ø 1000mm
•    300 м канализация и мрежи за отпадни води
•    280 м газопреносни мрежи
    
2. Мостове:

№    Вид    Конструкция    Дължина
1    Пътен    Стоманобетонен    46,00
2    Пътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    61,00
3    Железопътен    Стоманобетонен    14,30
4    Железопътен     Стоманобетонен кутиевиден тип мост    8,48
5    Железопътен    Стоманобетонен кутиевиден тип мост    62 м
6    Железопътен    Стоманобетонен кутиевиден тип мост    14,54
7    Пътен     Стоманобетонен с предварително отлети греди    97,10
8    Железопътен    Стоманобетонен кутиевиден тип мост    7,00
9    Железопътен    Стоманобетонен кутиевиден тип мост    7,36
10    Железопътен    Стоманобетонен кутиевиден тип мост    7,00
11    Пътен     Стоманобетонен с предварително отлети греди    115,43
12    Железопътен    Стоманобетонен кутиевиден тип мост    15,84
13    Железопътен    Стоманобетонен кутиевиден тип мост    17,41
14    Железопътен    Reinforced Concrete     63,06
15    Железопътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    63,92
16    Железопътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    53,80
17    Железопътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    92,40
18    Железопътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    96,40
19    Железопътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    193,60
20    Железопътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    37,50
21    Железопътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    53,80
22    Железопътен    Стоманобетонен с предварително отлети греди    62,77
23    Пешеходен     Стоманобетон & стомана    72,00
24    Пешеходен     Стоманобетон & стомана    50,87
25    Пешеходен     Стоманобетон & стомана    16,08
26    Пешеходен     Стоманобетон & стомана    12,96
27    Пешеходен     Стоманобетон & стомана    47,35

За основите на горепосочените мостове са изградени 4.096,76 м бетонни пилоти с диаметър Ø 1,200 мм, 2.268,00 м с диаметър Ø 800 мм, и 409,50м с диаметър 620 мм.

3. Водостоци и дюкери: 9 кутиевидни водостока с различни размери, 48 тръбни водостока с различни размери с предварително отлети елементи; 11 прохода за костенурки и  3 дюкера изградени с предварително отлети елементи.

4. Подлези и Прокари: 2 пешеходни подлеза с цялостно електромеханично оборудване включително предоставящи достъп за лица с увреждания; 1 пътен подлез; 2 селскостопански подлеза; 4 прокара.

5.  Работи по гари, включително:

Сгради
8 сгради на 6 гари / спирки с обща площ 2 183,23 м2 (включително електрически и механични инсталации, системи за отопление, вентилация и климатизация и инфраструктура за сигнални и телекомуникационни системи) и около 1.775 м шумозащитни огради по железния път.

Ид. №    СГРАДИ (ГАРИ / СПИРКИ)    ОБЩА ПЛОЩ (м2)
1    ГАРА ДИМИТРОВГРАД    1.447,93
2    СПИРКА ЧЕРНОГОРОВО    36,75
3    ГАРА НОВА НАДЕЖДА    295,00
4    СПИРКА КОНСТАНТИНОВО    36,75
5    ГАРА СИМЕОНОВГРАД    330,75
6    СПИРКА ПРЕСЛАВЕЦ    36,75


Перони на гари
11 перона с обща площ 15 193 м2, включително всички необходими електромеханични, сигнални и телекомуникационни инфраструктурни инсталации.

ИД №    ГАРА/СПИРКА    ОБЩО (м2)
1    ГАРА ДИМИТРОВГРАД    8.684,00
2    СПИРКА ЧЕРНОГОРОВО    438,00
3    ГАРА НОВА НАДЕЖДА    2.064,00
4    СПИРКА КОНСТАНТИНОВО    373,00
5    ГАРА СИМЕОНОВГРАД    3.256,00
6    СПИРКА ПРЕСЛАВЕЦ    378,00

Противопожарни хидранти
3.4 км противопожарни хидранти за 3 железопътни гари: Димитровград, Нова Надежда и Симеоновград

6. Железопътни работи ( включително осигурителна техника и телекомуникации), в размер на 53.339.178 BGN: Предметът на работата включва  ново железопътно трасе  и изграждане на:
•    44.66 км нова електрифицирана високоскоростна линия 160-200 км/ч с нови материали. 25 нови стрелки от тип 60E1 R300 1:9, 4 нови стрелки от тип 60E1 R1200 1:18.5 и 18 нови стрелки 49E1 R300 1:9 са монтирани в районите на гарите.

Описание на материалите:
•    Железопътни релси тип 60 E1 или 49E1 (нови);
•    Траверси тип B70N (нови);
•    Системи на еластично скрепление тип W14 (нови).
•    8.34 км нов електрифициран железен път в района на гарите (коловози) с  ремонтирани материали втора употреба за железопътна линия  тип S49
16 ремонтирани стрелки тип S49 R300 1:9 и 7 ремонтирани стрелки тип S491 R190 1:9 са поставени в района на гарите (коловози).

Работи по сигнална и телекомуникационна апаратура в 3 железопътни гари (Димитровград, Нова Надежда и Симеоновград) и 3 спирки (Черногорово, Константиново и Преславец)

Включително:
•    Монтаж на входните и предупредителните сигнали на гарите;
•    Проектиране и монтаж на контролните табла в контролните кабини;
•    Монтаж на кабели в станциите за свързване между контролните табла и предупредителните и входни сигнали;
•    Монтаж на кабели за свързване между бариерите на прелезите и контролните табла;
•    Монтаж на телекомуникации „железопътни телефони” в контролните кабини и връзка чрез „магистрален  кабел” до другите гари;
•    Основно и резервно електрозахранване (акумулатори) за сигнализация и контролните кабини за ОТ;
•    Електрозахранване за светлинната сигнализация на стрелките;
•    Изместване и полагане на жп магистрален кабел;
•    Релокация на аварийни телефонни колонки и връзки на магистралния кабел с железопътната телекомуникационна мрежа;
•    18 км тръбоканална мрежа в гарите и междугарията.
•    35 км оптичен кабел с 24 влакна.

7. Електрификация на линията:
Специално за работите по електрификация, ТЕРНА проектира, инсталира, изгради, проведе всички тестове и въведе в експлоатация, посочения по-горе, единичен и самостоятелен Проект на дистанционно управлявана система за електрификация за променлив ток (AC), задвижвана от 2 тягови подстанции, които осигуряват монофазно напрежение от 25kV (AC) / 50Hz, чрез въздушната контактна мрежа за максимална скорост на влака 200 км / ч.

По- конкретно:
Електрификация на железопътна линия за максимална скорост от 200 км/ч, съвместима с Трансевропейската високоскоростна железопътна система захранвана от тягово еднофазово напрежение 25 kV, 50 Hz с обратна токова верига по ходовите релси и паралелно свързани обратни проводници.

Включително:
•    Проектиране;
•    Демонтаж на съществуващата контактна мрежа;
•    Доставяне и монтаж на въздушна контактна мрежа, състояща се от:
o    54,3 км основна линия с 70мм2 бронзови носещи въжета (Bz II – DIN 48201) за основните линии и 6,7 км с 50мм2 бронзови носещи въжета (Bz II – DIN 48201) за второстепенните линии;
o    54,3 км с 120 мм2 контактен проводник от мед и сребро (CuAg0.1 AC-120- EN 50149) за основните линии, и 6,7 км с 80 мм² меден контактен проводник (Cu-FRHC AC-80 – EN 50149)  за второстепенните линии;
o    44 км с ACSR 185/30 (DIN 48204) обратен проводник;
o    10км с ACSR 240/40 (DIN 48204) захранващ фидер
•    Доставяне и монтаж на 25 дистанционно контролирани (от система SCADA) превключватели (разединители и мощностни разединители);
•    Доставяне и монтаж на дистанционно контролирани от система SCADA позиции за разединители.
•    Проектиране и изпълнение на местни табла за управление за секционното оборудване на 3 гари, 1 основен секционен пост, интеграция в системата на СКАДА и интеграция на фидерните превключватели в крайни устройства на Тяговите подстанции.

8. Въздушно захранване и въздушни преносни линии 20 и 110 kV
Включително:
•    Изместване на 1,4 км линии за средно  напрежение 20 kV и 1 км линии за високо напрежение 110 kV поради пресичане с железопътната линия.

9. Пътни работи: над 3 км, включително поставяне на пътни предпазни огради и знаци.

ИД
№    МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ    ПОЗИЦИЯ    Пътни работи (м)
1    Димитровград    Пътен надлез на км 231+888    853
2    Черногорово     Пътен подлез и паркинг км 237+109    127
3        Пътен надлез км 238+604    602
4    Нова Надежда    Пътен надлез км 244+080    668
5    Симеоновград    Прелез Нова Загора и паркинг на гарата     61
6        Пътен подлез на км 255+730    314
7        Селскостопански подлез на км 256+586    190
8        Селскостопански подлез на км 258+200    342
9        Помощни пътища    350
Общо пътни работи:    3.507