Транспортна железопътна инфраструктура

ПЪРВА НАГРАДА: „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив, част от трансевропейската железопътна инфраструктура, Позиция 3: Стамболийски – Пловдив, от км 138+755 до км 154+564”

Инвеститор:

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)

Строителен надзор:

Консорциум „ЕТЕ – ЕПГ“

Проектант:

ПОРР Бау ГмбХ

Адрес:

гр. Пловдив, Стамболийски

Изпълнител:

ПОРР Бау ГмбХ

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

„Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” е част от проекта „Модернизация на жп линията София – Пловдив”, включен в списъка с проекти на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ), Приоритетна ос І – Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси.

Основни количества:
-    Изкопи: около 241,000 м³
-    Насипи (земна почва): ок. 12,400 м³
-    Насип (защитен слой): ок. 115,500 м³
-    Шумозащитни стени: 3,600 м
-    Демонтаж на релси: 35,000 м
-    Демонтаж на траверси: 58,800 бр.
-    Изпълнение на баластов пласт: 93,800 м³
-    Доставка и монтаж на траверси: 71,780 бр.
-    Доставка и Монтаж на релси: около 35,000 м
Надлези и подлези:
-    Нов пешеходен подлез с дължина 30 м в гара Т. Каблешков.
-    Нови пешеходни пасарелки - 2 бр.
-    Нов пътен надлез с. Златитрап на км.146+269,20 с дължина 331м.
Мостови съоръжения:
-    Рехабилитирани - 5 бр. с обща дължина 360.10 м
-    Изградени изцяло нови – 4 бр. . с обща дължина 166.00
Други подобрения:
-    Нова тягова подстанция Прослав 110/27 кV
-    Реконструкция на гара Тодор Каблешков - 7 коловоза.
-    Нов трафопост и реконструкция на Помещение гара Тодор Каблешков.

Проектът включва модернизация на 15,81 км електрифицирана двойна железопътна линия, включително подготовка на планирането и планиране на изпълнението. След завършването на строителните работи през май 2016 г. и получаване на разрешение за ползване № СТ-05-1144 / 15.07.2016г., пътническите влакове могат да пътуват по маршрута със скорост от 160 км/ч (+ 10%). Допустимото ограничение на скоростта за накланящите се вагони е 200 km/h (+ 10%), докато товарните влакове обикновено пътуват по маршрута при скорост 120 km/h.