Транспортна железопътна инфраструктура

„Харманли - Свиленград реконструкция и електрификация на железопътни линии (от км 266 + 000 в междугаровия блок Симеоновград - Харманли до км 297 + 750 в междугаровия блок Свиленград - турска граница)

Инвеститор:

ДП Националана Компания Железопътна Инфраструктура

Строителен надзор:

ДЗЗД ПСРСТ - София /консорциум: Типса, Систра, Луис Бергер, Традемко и Рубикон Инженеринг/

Проектант:

Трансгео ООД

Адрес:

Харманли, Любимец, Свиленград

Изпълнител:

Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011“

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км“

Основни количества:
-    Изкоп: приблиз. 1 145 012,00 m³
-    Насип (земна маса): прибл. 1 318 000,00 m³
-    Тръбни водостоци + животински проходи: 72 бр
-    Електрически пресичания 20kV и 110kV: 50 бр
-    Телекомуникационни пресичания: 25 бр
-    Пресичания с водоснабдителни и канализационни мрежи и пожарни хидранти: 28бр
-    Преместване на магистрален кабел: 5 260,00 м
-    Доставка и поставяне на нови траверси: 91 700,00 бр
-    Доставка и полагане на нови релси: 110 000,00 м
-    Нова железопътна контактна мрежа: приблизително. 60,6 км
Надлези и подлези:
-    Надлези: 3 бр
-    Подлези: 8 бр
-    Пешеходни тунели / надлези: 4 бр
Мостови съоръжения:
-    Рехабилитация на стоманени мостове: 1 бр
-    Нови железобетонови мостове: 6 бр
 Други подобрения:
-    Реконструкция на жп гари – 3 бр.
-    Изграждане на нови жп спирки  2 бр
-    Нови сгради: 3 бр
-    Рехабилитация на съществуващи сгради: 4 бр

В рамките на проекта бе  модернизирана единичната, неелектрифицирана железопътна линия с дължина около 38 км. Освен това бе монтирана нова контактна мрежа с дължина 60 км. Новият маршрут на линията позволява скорост на движение 160 км/ч за пътнически влакове и 200 км/ч за накланящи се влакове.
Проектът бе изпълнен чрез разделяне на линията Харманли – Свиленград на шест части, които се строяха независимо една от друга.