Екологична инфраструктура

ВТОРА НАГРАДА: „Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал на кв. Аспарухово поз. 1”и „Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на кв. Аспарухово поз. 2“

Инвеститор:

ОБЩИНА ВАРНА

Строителен надзор:

„СС КОНСУЛТ" ЕООД - ПОЗ. 1 И „РУТЕКС" ООД СОФИЯ - ПОЗ.2

Проектант:

ДЗЗД „АКВА“, гр. ВАРНА - ПОЗ. 1 И ДЗЗД “ВИДИМИ ПРОМЕНИ“, гр. АКСАКОВО – ПОЗ.2

Адрес:

кв. Аспарухово, Варна

Изпълнител:

ДЗЗД „АКВА“, гр. ВАРНА - ПОЗ. 1 И ДЗЗД “ВИДИМИ ПРОМЕНИ“, гр. АКСАКОВО – ПОЗ.2

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Основна цел на проектa беше възстановяване функционалността на отводнителните канали, с цел опазване живота и здравето на жителите на район «Аспарухово» и минимизиране на рисковете от  подобни бедствени случаи.
Водосборът на източния канал е 4.767 км2, а на западния - 3,555 км2.
Двата канала  преминават в урбанизирани и гъсто застроени райони на квартал Аспарухово. Решението за прилагане на стоманобетоново сечение бе продиктувано от факта, че трябва да се провежда сравнително голямо водно количество в притеснени условия по отношение на габарита на съоръжението. С цел минимално трайно засягане на имоти по трасето бе възприето по голямата част от корекцията да бъде със затворен профил 2,20 х 3.00 м и да бъде засипана. Откритият профил в двата канала е с размери – височина 1.50 м и ширина 6.0 м.
Общата дължина на източния канал е 1 426 м, от които 351 м с открито сечение и 1075 м със закрит профил, а на западния - дължината е 1 280 м, от които 467 м с открито сечение и 813 м със закрит профил.