Градска среда

ТРЕТА НАГРАДА: Стария мост – мост между поколенията

Инвеститор:

Община Свиленград

Строителен надзор:

„Рубикон инженеринг” ЕАД

Проектант:

“Одеон” ДЗЗД

Адрес:

град Свиленград, Стария мост

Изпълнител:

“Одеон” ДЗЗД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проект „Старият мост: мост между поколенията» бе финансиран от Министерство на културата, Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
Изпълнението дейности са както следва:

1.    Реставрация, консервация и експониране на Стария мост в Свиленград. Беше извършено инженерно проучване и изготвен проект за КРР и СМР. Основни дейности извършени по време на строителството:  реставрационно-консервационни дейности, поставяне на атрактивно осветление, осигуряване на достъп за хора с увреждания и благоустрояване на двата подхода на моста.
2.    Ревитализация на откритото пространство на моста: популяризиране и създаване на атрактивност на културния обект чрез изработването на   прожекционен филм, чрез мапинг технология, изработване на холограмен филм и изработка на макет на моста.
3.    Развитие на музей на открито: Изработен е Експозиционен план за обекта и план за управление на моста и експозиционната му среда. Бяха доставени два външни дисплея за комуникация и един киоск; Изготвен бе и мини макет на средновековен комплекс, който е съществувал около моста (включващ - моста, хан, джамия, пазар и турската баня).