Градска среда

ВТОРА НАГРАДА: „Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Архелогически парк „Западна порта на Сердика“

Инвеститор:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Строителен надзор:

СОФИНВЕСТ ЕООД

Проектант:

СИМРЕСТ ЕООД и доц. д-р арх. Й. Кандулкова (част Архитектура)

Адрес:

ГР. София Обектът се намира в парцел, ограничен между ул. “Г. Вашингтон”, ул. “Княз Борис І”, ул. “Пиротска”, бул. “Тодор Александров”

Изпълнител:

„ИНФРА РОУДС“ ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Западната порта на Сердика е част от историко-археологическия резерват "Сердика –Средец" и притежава статут на археологическа недвижима културна ценност с категория  ”национaлно значение”.  Проектът реализира археологически парк като среда за експониране на фрагменти от антична Сердика с оформление на пространство за неформални културни прояви (концерти, четения, изложби, и други).
    Изпълнена е консервация и реставрация на: част от западната крепостна стена; северната кула на портата; пропугнакулума; части от главна антична улица (decumanus maximus); северозападна ъглова триъгълна кула; антични канали; постройки във вътрешността на укрепения град и др. като за експозиционно ниво приоритетно е възприет периодът ІV–VІ в.
    Допълнително, по проекта е извършено конструктивно укрепване на ул. "Георг Вашингтон" с пилотни и анкерни конструкции, което позволява бъдещо археологическо проучване в източна посока.
    Реализирано е ново благоустрояване и озеленяване на обекта с изграждането алейна мрежа, пространства за отдих и за различни културни събития.
    Изпълнено е алейно и насочено ефектно осветление, подчертаващо и изявяващо археологическите структури.