Градска среда

ПЪРВА НАГРАДА: „Благоустрояване на парк „Маркотея“ и рехабилитация на спортно игрище, Габрово“

Инвеститор:

Община Габрово

Строителен надзор:

„Си Ви Ем Консулт“ ООД, гр. Търговище

Проектант:

„Арк проект“ ООД, гр. Габрово

Адрес:

гр. Габрово, бул. „Трети март“

Изпълнител:

Парк „Маркотея“ – „Сънником“ ЕООД, гр. София; Спортно игрище в парк „Маркотея“ – ДЗЗД „Юнимекс-Лимк“ („Лимк“ ООД, Габрово и „Юнимекс“ ООД, Мадан)

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

„Благоустрояване на парк „Маркотея“ и рехабилитация на спортно игрище, Габрово“

Обектите са изпълнени в рамките на най-мащабния проект за благоустрояване на градската среда в Габрово – „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда“. Чрез него за две години и половина (20 май 2013 г. – 28 януари 2016 г.) бяха реализирани десет общественозначими обекта с широко предназначение.

Емблематичният за габровци парк „Маркотея“ е разположен на около 3 км южно от административния център на града. Паркът е проектиран и реализиран през 60-те години на ХХ век като част от многофункционална рекреационна зона. Повече от 20 години в него не са влагани инвестиции и поддръжката му е била преустановена. Благодарение на осъществения проект, днес паркът е изцяло осъвременен и реконструиран, превърнат в атрактивно място за отдих и забавления.

На площ от 45.09 дка са обособени три зони – северна (основен вход, паркинг, обществено обслужване, атракции, рекреация), централна (рекреация, изяви на открито, игра на открито) и южна (спорт, игра на открито, паркинг).

Алейната мрежа е възстановена, основно е прочистена растителността, старите чешми са ремонтирани. Поставени са нови пейки, кошчета за отпадъци и подвижни паркови елементи. Оформени са две детски площадки, зона с фитнес уреди, велосипедна алея, кътове за отдих и развлечение. Монтирани са 237 осветителни тела и система за видеонаблюдение. На територията на парка са изградени три обслужващи сгради. Рехабилитирани са 5 283 кв. м пешеходни зони и 40 484 кв. м озеленени площи.

Съществуващото спортно игрище до парк „Маркотея“ и ОУ „Иван Вазов“ вече е модерно съоръжение с площ от 1.97 дка. Положена е съвременна полиуретанова настилка на игралните полета и е монтирано ново оборудване. Старите трибуни са рехабилитирани, поставена е нова ограда, порти и велопаркинг. Обликът се допълва от 14 осветителни прожектора. За посетителите е изграден паркинг и е оформена зелена площ. На територията на обекта са обособени игрални полета за баскетбол, волейбол, тенис и футбол на малки врати.