Градска среда

ПЪРВА НАГРАДА: „Реконструкция на кръстовище „Консултативна поликлиника“, Габрово“

Инвеститор:

Община Габрово

Строителен надзор:

„Си Ви Ем Консулт“ ООД, гр. Търговище

Проектант:

„Козирог“ ЕООД, гр. Стара Загора

Адрес:

гр. Габрово – в кръстовище между улиците „Брянска“, „Стефан Караджа“ и „Емануил Манолов“

Изпълнител:

ДЗЗД „Градска среда – Пътстрой Габрово“ („Пътстрой-Габрово“ АД, Габрово и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“, София)

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

„Реконструкция на кръстовище „Консултативна поликлиника“, Габрово“

Обектът е изпълнен в рамките на най-мащабния проект за благоустрояване на градската среда в Габрово – „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда“. Чрез него за две години и половина (20 май 2013 г. – 28 януари 2016 г.) бяха реализирани десет общественозначими обекта с широко предназначение.

С реконструкцията на кръстовището до Консултативна поликлиника е въведено кръгово движение, което гарантира безопасност и подобрява естетиката на средата. То обединява едни от най-натоварените градски пътни артерии – улиците „Брянска“, „Стефан Караджа“ и „Емануил Манолов“. В предходния си вид кръстовището бе четириклонно, със затруднена ритмичност на движението, нарушена пропускателна способност и висок брой пътно-транспортни произшествия. То е едно от стратегическите в централната част на града, където се разпределят основни автомобилни потоци по направления Габрово – София, Габрово – Велико Търново и Габрово – Южна България през прохода Шипка. 

За по-доброто визуално възприемане и насочване на движението в правилна посока централният остров – с радиус 15 м, е повдигнат спрямо пътното платно с 20 см. Скосената му част е изпълнена от гранитни павета, което превръща кръстовището в специфичен елемент на градския дизайн. Оформени са острови на трите улици и междинни зони на изчакване в кръстовището. Движението с посока от ул. „Стефан Караджа“ към ул. „Емануил Манолов“ се включва директно, без да влиза в кръга, като движещите се там са без предимство пред излизащите от кръга. По ул. „Брянска“ и ул. „Сефан Караджа“ има по две входящи и две изходящи ленти за движение, а по ул. „Емануил Манолов“ по една входяща и една изходяща лента.

В периферията на кръга са монтирани 30 светещи указателни стрелки и още 35 осветителни тела в района. Обособени са 23 паркоместа, рехабилитирани са 6 774 кв. м елементи на уличната мрежа и 2 687 кв. м пешеходни зони, както и 300 кв. м озеленени площи. Плачещата черница и военният паметник в средата на кръстовището са запазени в оригиналния си вид.