Градска среда

ПЪРВА НАГРАДА: „Реконструкция на ул. „Дунав“ и изграждане на спортна площадка в ж.к. „Дунав“, Габрово“

Инвеститор:

Община Габрово

Строителен надзор:

„Си Ви Ем Консулт“ ООД, гр. Търговище

Проектант:

„Проджект планнинг енд мениджмънт“ ООД, гр. София

Адрес:

гр. Габрово, ул. „Дунав“

Изпълнител:

ДЗЗД „Евро Груп Инженеринг“ („Кота 2001“ ООД, София и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“, София)

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

„Реконструкция на ул. „Дунав“ и изграждане на спортна площадка в ж.к. „Дунав“, Габрово“

Обектите са изпълнени в рамките на най-мащабния проект за благоустрояване на градската среда в Габрово – „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда“. Чрез него за две години и половина (20 май 2013 г. – 28 януари 2016 г.) бяха реализирани десет общественозначими обекта с широко предназначение.

Чрез благоустрояване на крайречната улица „Дунав“ е създадена завършена рекреативна зона в централната част на Габрово. Улицата е връзка между идеалния административен център на града, обхващащ ключови институции, заведения и територии за обществено ползване, и обекти за спорт и култура.

Стратегическото разположение на улицата дава възможност за осигуряване на 80 места за паркиране в близост, но извън ограничения габарит на първостепенната улична мрежа. Настилките по ул. „Дунав“ и напречните й връзки с ул. „Орловска“ са основно рехабилитирани. Създадени са кътове за отдих с 14 пейки, пешеходна и велосипедна алея по десния бряг на река Янтра. Монтирани са 27 нескоенергийни осветителни тела и екстериорно обзавеждане – парапети, ограждения, градински мебели и пластики. Още 27 вградени лампи осветяват парапета към реката. Извършена е рехабилитация и оформяне на 1 350 кв. м зелени площи с растителност за ландшафтно благоустрояване на крайбрежния район. Реконструирани и благоустроени са 1 504 кв. м елементи на уличната мрежа.

В северната част на ул. „Дунав“ е изградена спортна площадка, която е единствената в района. Монтирани са спортни съоръжения с площадка за фитнес на открито и оградено баскетболно игрище с изкуствена настилка. Обликът се допълва от подходящо осветление с 8 прожектора. В обхвата на съоръжението са рехабилитирани 581 кв. м озеленени площи и паркова среда. Обектът допринася за разширяване на възможностите за спорт и подобряване на условията за двигателна активност на младите хора. Спортната площадка е желано място за провеждане на различни игри, турнири и състезания.