Градска среда

ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ «ЛЪВОВ МОСТ» И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, София

Инвеститор:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Строителен надзор:

Софинвест ЕООД

Проектант:

"Пътпроект 2000" ООД

Адрес:

София

Изпълнител:

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 18 549 893 лв. без ДДС
Финансиращи органи: Столична Община, чрез заем от Европейската инвестиционна банка
Старт на проекта: 10.02.2014 г.
Край на проекта: Строежът е приет без забележки с Акт обр. 15 от 02.02.2015 г., за него е изготвен Акт обр. 16 от 08.06.2015 г.

Историческият паметник Лъвов мост, построен през 1889 г., преминава над Владайска река и е разположен на кръстовището на булевард "Мария Луиза" и булевард "Сливница", като свързва Централната жп гара и Централната автогара с центъра и други части на града. В непосредствена близост до моста и кръстовището се намира и едноименният площад "Лъвов мост".

Проектът „ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ „ЛЪВОВ МОСТ““ представлява:

Реконструкция на съществуващото кръстовище чрез изграждане на нов транспортен възел на три нива за три вида транспорт – автомобилен, трамваен и метро и включва:

       Изпълнение на конструкции: два броя тунели за директните платна и 2 броя мостове на кръговото движение,
       Реконструкция на инженерната инфраструктура: в т. ч. канализации, водопроводи, топлопроводи, преустройство на правотокови кабели, преустройство на контактна мрежа, ел.снабдителна мрежа, телекомуникации;
      Пътни работи при оразмерително натоварване 11.5 т/ос на пътната настилка   в т.ч. реконструкция на трамваен релсов път; Паркоустройство, вкл. автоматизирана поливна система;
      Реставрация, консервация, художествено и ефектно осветление на „Лъвов мост“ и прилежащото пространство, както и озеленяване и паркоустройство.