Градска среда

Ремонт и възстановяване на Северен парк, София

Инвеститор:

Столична Община

Строителен надзор:

ВМЛ Консулт ЕООД

Проектант:

Проект Консулт0Б.Д. ЕООД

Адрес:

р. Надежда, Столична община

Изпълнител:

1. Инфратранс консулт АД; 2. МБ Инженеринг 2001 ЕООД; 3. Консорциум Детска радост; 4. Кристал 2007 ЕООД; 5. Милиана-91 ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 2 326 534,17 лв. с ДДС
Финансиращи органи: Столична Община
Старт на проекта: 09.10.2014
Край на проекта: 04.09.2015

Проектът включва реализиране на ремонтно-възстановителни работи на част от територията на Северен парк, попадаща в административните граници на Столична община – район „Надежда” (обща площ на реновираната част на парка - 18 500 кв.м.). Проектът обхваща извършване на ремонтни дейности на главния вход на парка (откъм ул. „Ген. Никола Жеков“), възстановяване на водните площи и цветни градини и обновяване на централни алеи. Изпълнението на проекта преминава през реализирането на следните дейности:
1. Дейности по „част ВиК”
2.  Дейности по „част Конструктивна”
3.  Изграждане на детски площадки за деца до 3г. и от 3 до 12г.
4.  Дейности по „част Геодезия”
5. Дейности по „част Паркоустройство”
Проектът е изпълнен изцяло, като всички предвидени строителни и ремонтни дейности са резлизирани чрез използване на най-съвременните технологии в областта на строителството и при стриктно съблюдаване на нормативните изисквания и проектната документация.
Благодарение на реализацията на проекта, Северният парк се превърна в една от най-големите атракции на гр. София в областта на ландшафтната архитектура, в прекрасно и любимо място за отдих и разходки на столичани.