Екологична водна инфраструктура

”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО“ – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

Инвеститор:

Община Габрово

Строителен надзор:

„КИГ – Л ГКВ” ООД

Проектант:

„ОБЕДИНЕНИЕ ЕКО ВОДЕКО ГАБРОВО”

Адрес:

Община Габрово, Град Габрово

Изпълнител:

„Драгиев и Ко“ ООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 13 369 656,03 лв
Финансиращи органи: Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", съфинансирана  от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет, Община Габрово
Старт на проекта: 04.06.2012
Край на проекта: 13.10.2014

За нас, „Драгиев и Ко“ ООД, този проект е част от дългогодишните ни усилия да реализираме значими инфраструктурни обекти във водния сектор, като интегрираме  високотехнологична съвременна техника, квалифициран персонал, при стриктно спазване на критериите за качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
За период от 2 години построихме 50 км ВиК мрежи – 36 250м водопроводна мрежа и водопроводни отклонения и 13 270м канализация. Изградихме нова помпена станция и нов напорен водоем, реновирахме 3 съществуващи помпени станции, с което се подобри надеждността на ВиК системата в 8 от кварталите на града.
В допълнение, 43 улици в рамките обхвата на проекта бяха цялостно преасфалтирани. За изпълнението на тези ангажименти осигурихме 5 екипа за полагане на ВиК мрежите и 2 за възстановителните работи, оборудвани с необходимата високопроизводителна техника, както и високо квалифициран технически екип на обекта. Успяхме да реализираме както планирания проект, така и допълнителните проводи, чиято подмяна се наложи в процеса на работа, с което постигнахме максимална ефективност на изпълнението.