Транспортна пристанищна инфраструктура

„Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3“

Инвеститор:

ДП "Пристанищна инфраструктура"

Строителен надзор:

„Хил Консулт-БСК“

Проектант:

За сградите на брегови центрове – Варна и Бургас: „Мидия-Диана Комерс” ДЗЗД; За доставка и монтаж на оборудване и изпълнение на СМР на 18 обекта от системата VTMIS: Консорциум „Транслинк“

Адрес:

Област Бургас, Област Варна и Област Добрич

Изпълнител:

„Вамос“ ООД и "Телелинк" ЕАД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 39 145 118 лв.
Финансиращи органи: Европейски фонд за регионално развитие, национално финансиране, собствено финансиране.
Старт на проекта:26.02.2012
Край на проекта: 31.12.2015

Проектът „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3” представлява националната част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информация SafeSeaNet за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства на Общността. Разработва се на основание изискванията на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г., за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (изменена и допълнена с  Директива 2009/17/ЕС, Директива 2009/18/ЕО, Директива 2011/15/ЕС) и Директива 2010/65/ЕС относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки.
Проектът „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3” увеличава зоната на покритие и наблюдение върху морските пространства с технически средства и интегрира всички подсистеми в единна национална морска информационна система, свързана с общоевропейските структури, в съответствие с актуалните изисквания на европейски и международни документи. Тук се включва „Национален център за електронен документооборот за морския транспорт („едно гише”)” в съответствие с Директива 2010/65/ЕС за докладване на формалности при пристигане или напускане на пристанища на ЕС.
Обхватът на услугите, които предлага системата включва: наблюдение на морските пространства на Република България, управление на корабния трафик,  предоставяне на навигационна и метео информация, както и информация за трафика, съдействие за ограничаване на аварийните случаи и комуникационно осигуряване в случай на бедствие и при аварии, обслужване на корабите пристигащи или напускащи пристанищата на Република България по формалностите за даване на сведения чрез единен център за електронен документооборот и информационно обслужване на морския транспорт – Варна и Бургас.   
Териториалният обхват на проекта e Република България, на територията на областите Варна, Добрич, Бургас.