Интелигентни Транспортни Системи и Географски Информационни Системи

„Развитие на интегрирана Географска информационна система за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе“

Инвеститор:

„Водоснабдяване и Канализация“ ООД - Русе

Строителен надзор:

n/a

Проектант:

„ЕСРИ България“ ООД

Адрес:

Област Русе

Изпълнител:

„ЕСРИ България“ ООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проект „Развитие на интегрирана Географска информационна система за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе“

Бюджет на проекта: 764 427 лв. без ДДС
Финансиращи органи: Собствен бюджет
Старт на проекта: 27.03.2012
Край на проекта: 17.12.2013

„ВиК“ ООД - Русе е едно от най-големите ВиК предприятия в България, което предоставя услуги по водоснабдяване и канализация в 86 населени места на територията на област Русе. С цел по-ефективно управление на активите и предоставяните услуги, „ВиК“ ООД-Русе внедрява цялостна специализирана Географска информационна система.  
За изпълнител на проекта е избрана фирма ЕСРИ България, която първоначално извършва анализ на бизнес процесите и основните дейности на дружеството. На тази база е проектирана и разработена Географска информационна система на модулен принцип, която обхваща всички основни дейности на ВиК дружеството, като същевременно оптимизира нейните бизнес процеси. Внедрената ГИС система подпомага управлението и експлоатацията на ВиК мрежите, благодарение на бързия и лесен достъп на служителите на предприятието до цялата информация за тях. Събрана и интегрирана в единна геобаза данни, тя позволява извършването на различни справки и анализи, в това число за зоните на спиране на водоподаването например, както и за това с кои елементи от мрежата може да се осъществи то. Внедрената ГИС намалява времето за ремонтни дейности поради подобрената подготовка, планиране и информационна обезпеченост на техническите екипи. Тя осигурява и специализиран модул за управление на инвестиционни проекти и програми.
Реализираният проект е първият по рода си в България, с който държавно-общинско ВиК предприятие внедрява най-съвременна цялостна Географска информационна система, която води до едно по-ефективно, основано на най-съвременни технологии управление, отговарящо на международните добри практики в тази сфера.