Интелигентни Транспортни Системи и Географски Информационни Системи

„Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“

Инвеститор:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Строителен надзор:

n/a

Проектант:

„ЕСРИ България“ ООД

Адрес:

Проект с национален мащаб и обхват

Изпълнител:

„ЕСРИ България“ ООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проект „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“

Бюджет на проекта: 668 000 лв. без ДДС
Финансиращи органи: ОП "Административен капацитет" 2007-2013
Старт на проекта: 11.08.2015
Край на проекта: 07.12.2015

Агенция „Пътна инфраструктура“ от години използва активно Геопространствени технологии за нуждите на управление на пътната инфраструктура на Р. България. През 2015 година агенцията внедри уникална за България Географска информационна система по проект „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“.
В резултат от изпълнението на проекта e развита иновативна Географска информационна система за пътната инфраструктура на Р. България, базирана на Esri ArcGIS технологии. Разработени и въведени са и онлайн електронни административни услуги за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения. В рамките на проекта е създаден електронен калкулатор за движението на извънгабаритните и тежките моторни превозни средства. Използвайки онлайн калкулатора, превозвачите могат да пресмятат каква такса е необходимо да заплатят за преминаването по пътната мрежа. Гражданите и бизнесът, от своя страна, имат достъп до 4 електронни ГИС регистъра: на крайпътните рекламни съоръжения; на търговските крайпътни обекти; на подземните или надземните линейни съоръжения; за товароносимост и габарити на пътните съоръжения. Регистърът за товароносимост и габарити на пътните съоръжения дава информация за маршрута, по който извънгабаритните или тежките пътни превозни средства могат да преминат, на база ограниченията по пътищата в реално време.
За целите на проекта са събрани, валидирани, обработени и въведени в системата данни от обход за 5000 рекламни съоръжения, над 4000 търговски крайпътни обекта, като същевременно са сканирани  повече от 256 000 документа.
С реализирането на проекта АПИ прилага новаторски ГИС подход в тази сфера в България, като реализира на практика добрите ГИС световни практики за управление на пътната инфраструктура и административно обслужване на гражданите и бизнеса. Изпълнител на проекта е ЕСРИ България ООД с над 20 години опит и експертиза в реализиране на ГИС проекти от национален мащаб в България.