Метрополитен транспортна инфраструктура

Метростанция Летище София - МС 23 от обособена позиция 3, първи метродиаметър, Етап III, Лот 1

Инвеститор:

Столична Община-Метрополитен ЕАД

Строителен надзор:

ДЗЗД "Ен Ар - Рубикон" включващо: "Ен Ар Консулт" ЕООД и "Рубикон Инженеринг" ЕАД

Проектант:

Ателие Серафимов Архитекти ООД и арх. Ирена Дерлипанска

Адрес:

София

Изпълнител:

ДЗЗД Метро Сифер

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Линия 1, Метростанция 23 – Летище София

Метростанция „Летище София” е крайната станция от 1-ви метродиаметър и обслужва пряко Аерогара София в непосредствена близост до Терминал 2. Намира се югоизточно от терминала и пространството над парковата зона. Трасето се състои от наземен участък с дължина 700 м. и естакаден участък с обща дължина 921 м., като той се състои от 3 подучастъка. Самата Метростанция е надземна, островен тип с дължина 143 м, в т.ч. перон 123 м и вестибюл – 20 м, разположен челно в северната й част. Разположена е така, че нивото на пътническия перон е на тротоарното ниво пред летището, като по този начин достъпът до перона и влаковете се извършва без характерните за повечето метростанции стълби, ескалатори и асансьори.
Метростанцията е фундирана на масивни стоманобетонни фундаменти от кръгли пилоти с диаметър 1200 мм с дължина 16 м, обединени със стоманобетонен ростверк. Общо под 6-те фундамента са изпълнени 96 броя стоманобетонни пилоти. Върху четирите фундамента са изградени масивни колони с обединяващи ригели. Връхната носеща конструкция се състои от надлъжни и напречни греди с обединяваща плоча, върху която е монтирана носещата стоманена сводова конструкция на покритието.
Архитектурното решение отразява спецификата на функцията на метростанцията и трасето. Концепцията за архитектурната стилистика и формообразуването е инспирирана от въздействието на скоростта и динамиката, които са най-характерните асоциации за метрото.

Бюджет на проекта: 48 954 969,86 лв.
Финансиращи органи: ОП "Транспорт" 2007-2013; Еввропейски фонд за регионално развитие и Столична Община
Старт на проекта: 16.11.2012
Край на проекта: 27.03.2015

Обособена позиция 3, Лот 1 - Участъкът е надземен с дължина 1955 м и включва две  метростанции – МС22 и МС23.
Основните работи включват:
Проектиране и строителство на тунел , естакади и наземен участък.
Проектиране и строителство на две надземни метростанции - МС 22и МС23, включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, асансьори и ескалатори, вентилация, ел. инсталации, системи за автоматика и телекомуникации, водоснабдяване и канализация;
Проектиране и изпълнение на следните видове електро-механични работи за целия участък:
Релсов път
Електрически системи и инсталации
Системи за автоматика и местно управление
Система за диспечерско управление и контрол
Системи за телекомуникации
Система за автоматично таксуване на пътниците
Тунелна вентилация и допълнителни съоръжения
Водоснабдяване и канализация
Преустройство на мрежите на инженерната  инфраструктурае, засегнати от строителството.
Реконструкция и разширение на ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“.