Метрополитен транспортна инфраструктура

Метростанция Дружба - МС 20 от обособена позиция 1, първи метродиаметър, Етап III, Лот 1

Инвеститор:

Столична Община-Метрополитен ЕАД

Строителен надзор:

ДЗЗД "Ен Ар - Рубикон" включващо: "Ен Ар Консулт" ЕООД и "Рубикон Инженеринг" ЕАД

Проектант:

Арх. Красен Андреев

Адрес:

София

Изпълнител:

Обединение Станилов-Метропроект, водещ партньор: "Станилов" ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Линия 1, Метростанция 20 - Дружба

От метростанция Интер Експо Център на бул. "Цариградско шосе" трасето на метрото продължава на север към Летище София. Първата от общо четирите станции по тази отсечка е метростанция 20 - Дружба. Тя е разположена между бул. „Цветан Лазаров" в ж.к. „Дружба" 2 и ул. „Капитан Димитър Списаревски" в ж.к. „Дружба" 1. Станцията има изходи на кръстовищата на тези улици с ул.„Обиколна", която се явява естествено продължение на бул. „Кръстю Пастухов" в ж.к. „Дружба" 1 върху трасето на метрото до „Дружба" 2, като тази улица се изграждаше успоредно със строителството на метростанцията.
Конструкцията на станцията е плитко заложена, като тя е разделена на четири части посредством три дилатационни фуги. Нейното моделиране е извършено посредством метода на крайните елементи. Поради факта, че конструкцията на станцията е ситуирана между бул. „Цветан Лазаров" и ул. „Капитан Димитър Списаревски", където към момента на строителство няма други улици и близкостоящи жилищни сгради, тя се реализира в укрепен котлован по открит способ.
Станцията е с два странични перона. В архитектурно, планировъчно и обемно пространствено решение е търсено максимално обединяване на пространствата на вестибюли и перони и създаване на естетическа подземна градска среда с изчистена функция и добра комуникация. Вестибюл 1 е с дължина от 27 м и ширина от 22.5 м, а Вестибюл 2 - с дължина от 34 м и ширина - 22.5 м. Перонната част на станцията е с дължина 105 м, а пътническите перони са с ширини от 5,5 м. Общата дължина на станцията е 145 м. Конструкцията е монолитна с масивни стени и плочи.
В архитектурно-художественото оформление на интериора са използвани настилки от неполирани плочи от усилен гранитогрес в два пастелни цвята - бежово в зоната на местата за сядане и кафяво – в останалата част от пероните. Долната част от стените е изпълнена от плочи от полиран гранитогрес в пастелен бежово-кафяв цвят. По двете надлъжни стени на перонното ниво на станцията, тази облицовка се изпълнява до височина от около 150 см., след което следва лента от преливащи в различна степен на зелено оцветени стъкла с ширина от 200 см., която в зоната на стълбите плавно се издига към вестибюлите, стеснявайки се постепенно до 60 см. В средата на единия перон по надлъжните стени е изпълнено керамично пано, което е център на архитектурно-художествената композиция на цялата станция.

Бюджет на проекта: Стойност на договора за строителство - 23 456 789 лв. без ДДС; Стойност на договора на инженер консултанта - 682 000 лв. без ДДС
Финансиращи органи: ОП "Транспорт 2007-2013": Проект за разширение на метрото в София III Етап, Лот 1: бул. Цариграско шосе (МС19 - ж.к. Дружба (МС23)" - 5 км. с 4 метростанции. Обща стойност на Лот 1: 136 757 630 лв. без ДДС
Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие: 87 549 482 лв. без ДДС
Съфинансиране от Национален фонд: 15 449 909 лв. без ДДС
Столична Община: 33 758 239 лв. без ДДС
Старт на проекта: 01.11.2012
Край на проекта: 30.03.2015

Обособена позиция 1, Лот 1 - Основната част на участъка е подземен с дължина 1046 м и включва една подземна метростанция - МС20.
Основните работи включват:
Проектиране и строителство на тунели по „Нов австрийски метод" (НАМ), „Милански способ", „Открит способ" и открит участък;
Проектиране и строителство на една подземна метростанция - МС 20, включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, асансьори и ескалатори, вентилация, ел. инсталации, системи за автоматика и телекомуникации, водоснабдяване и канализация;
Проектиране и изпълнение на следните видове електро-механични работи за целия участък:
Релсов път
Електрически системи и инсталации
Системи за автоматика и местно управление
Система за диспечерско управление и контрол
Системи за телекомуникации
Система за автоматично таксуване на пътниците
Тунелна вентилация и допълнителни съоръжения
Водоснабдяване и канализация Отделните части са с обем и съдържание, съгласно настоящата документация.
Преустройството на инфраструктурните обекти, засягащи се от строителството на обекта, в съответствие на схемите на инженерните мрежи.

Презентация