Метрополитен транспортна инфраструктура

Метростанция Бизнес парк - МС 16 от обособена позиция 2, първи метродиаметър, Етап III, Лот 2

Инвеститор:

Столична Община-Метрополитен ЕАД

Строителен надзор:

Консорциум МИК - Метроконсулт БГ ЕООД, Инфрапроект Консулт ЕООД

Проектант:

Арх. Елена Пактиавал и арх. Фарид Пактиавал

Адрес:

София

Изпълнител:

Обединение Гео Метро Б.П., водещ партньор: "Геострой" АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Линия 1, Метростанция 16 - Бизнес парк
Метростанция „Бизнес парк" е подземна и потънала на значителна дълбочина, поради преминаването на трасето под р. Банишка с дъно на коритото, разположено на 5 м от терена. Метростанцията има изключително важно значение, тъй като обслужва Бизнес парка в ж.к. “Младост” IV с над 20 хил. работни места, а след изпълнението на следващия му етап – над 30 хил. работни места, плътно застроената част на ж.к. “Младост” IV, няколко учебни заведения в района и трафика, в т.ч. автобусни крайградски линии, навлизащи в комплекса от Околовръстното шосе. Разширението на линията в южна посока до МС „Бизнес парк” свързва този пътникопоток с центъра и останалите части на града, където преминават линиите на метрото. Дължината на станцията е 166 м., широчината й в рамките на пероните е 18,20 м., а при вестибюлите е 21,00 м.
Метростанцията е решена с два вестибюла на първо подземно ниво (северен и южен), всеки с по два входа, разположени в тротоарите на бул. „Александър Малинов”. Достъпът до развития на първо и второ подземно ниво паркинг е осигурен с две външни и една вътрешна рампа. За паркинга е предвиден и междинен вход/изход. На трето подземно ниво е перонът на станцията, до който се достига чрез групи от по 3 ескалатора от вестибюлните пространства. В южния вестибюл са изпълнени асансьори от ниво перон до входните вестибюли и оттам до повърхността.
В конструктивно отношение МС „Бизнес парк” е проектирана като едноотворна триетажна рамкова конструкция с външна и вътрешна конструкция на ниво перон и носеща конструкция от шлицови стени, обработени с армиран торкрет на нивата на подземния паркинг. В зоната на двата входни вестибюла триетажната конструкция е рамков тип с два реда колони. Метротунелът е изграден изцяло по Милански метод, а станцията - комбинирано.
Тунелният участък представлява двупътен тунел, разделен на два подучастъка. В първия подучастък метротунелите преминават под съществуващия подлез чрез прилагане на допълнителни укрепителни мероприятия, а във втория - под друг съществуващ подлез и р. Банишка.
В архитектурното оформление на станцията преобладават простите правоъгълни фигури в различни размери, изпълнени от комбинация на еталбонд и цветно стъкло. Таваните над пероните са окачени с вградени ивични осветителни тела с лед осветление. Вестибюлите са облицовани със зелено закалено стъкло и пана от еталбонд.

Бюджет на проекта: Стойност на обособена позиция 2 - 31 489 458,00 лв. без ДДС
Финансиращи органи: ОП "Транспорт 2007-2013" (ЕФРР и Национален фонд) и Столична Община
Старт на проекта: 23.04.2013
Край на проекта: 08.05.2013; 27.08.2015 - подземен паркинг МС 16

Обособена позиция 2, Лот 2 - Проектът е разделен на два подобекта - тунел и метростанция с обща дължина 1064 м. При изпълнението му са използвани както и открит способ, така и т.н. „Милански метод“, при който работите се изпълняват отгоре-надолу в следната последователност: масов изкоп до кота водещи бордюри, след изпълнение на водещи бордюри, направа на шлицови стени, покривна плоча и изкоп под покривната плоча. В участъка, където метротунелът преминава под двата съществуващи подлеза и под коритото на река Банишка, са извършени специални укрепвания.

Работите по конструкцията на метростанцията са изпълнени при следната последователност - направа на шлицови стени, изкоп до второ подземно ниво, направа на плоча на второ подземно ниво, направа на вертикални връзки и плочи на първо подземно ниво и покривна плоча. След това се премина към изкопа на ниво перон. На ниво перони е изградена вътрешна стоманобетонна конструкция-стени и перонни плочи. Интериорът на пероните и вестибюлите е решен с еталбонд и стъкло.

В обхвата на дейностите влиза и ландшафтното оформление на засегнатите от строителните дейности площи и зоната около новоизградения участък на бул. „Александър Малинов“.