Екологична водна инфраструктура

Пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация на промишлената площадка на Аурубис България

Инвеститор:

Аурубис България

Строителен надзор:

Аурубис Инженеринг

Проектант:

Енвиро Хеми Германия

Адрес:

Индустриална зона на Аурубис България, Пирдоп

Изпълнител:

Консорциум Порт Билд Инженеринг

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 6,3 милиона евро
Финансиращи органи: Аурубис България
Старт на проекта: 03.07.2013
Край на проекта: 18.11.2014

Инвестиционният проект за изграждане на нова пречиствателна станция в Аурубис България е поредното достижение по нашия отговорен път да бъдем едно от най-екологично чистите металургични предприятия в света. С изграждането на новата пречиствателна станция заводът между Пирдоп и Златица се превръща в един от малкото у нас с три пречиствателни съоръжения – за производствени, битови и дъждовни води, с което компанията за пореден път засвидетелства ангажимента си към опазването на околната среда, наред с ежедневните мерки за предпазване на въздуха и почвите. Общата сума на проекта с екологична насоченост, е 6,3 милиона евро и е изцяло финансирана от страна на компанията. Дейностите, реализирани в рамките на една година, обхващат изграждане на пречиствателна станция с капацитет 230 м3/час, буферни басейни и довеждаща канализация. С функционирането на новата пречиствателна станция дъждовно-дренажните води от цялата промишлена територия на компанията ще бъдат третирани до постигане на параметри за заустване. С предвидената съвременна технология ще бъде постигнато ниво на пречистване в пълно съответствие с най-добрите налични практики разработени от Европейската комисия. Планира се част от пречистената вода да може да се използва отново в процеса, с което се намалява консумацията на свежа вода и допълнително се засилва ефектът на опазване на околната среда и ресурсите.