Транспортна пристанищна инфраструктура

Стабилизиране на петата на наклонена кейова стена на пристанищен терминал Видин - център"

Инвеститор:

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура” (ДППИ)

Строителен надзор:

Стройнорм ЕООД

Проектант:

Плана-Б ЕООД

Адрес:

Град Видин, по поречието на р. Дунав

Изпълнител:

Станилов ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

 „СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПЕТАТА НА НАКЛОНЕНА КЕЙОВА СТЕНА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВИДИН – ЦЕНТЪР”

Бюджет на проекта: 4 987 899 лв.
Финансиращ орган: Държавен бюджет
Старт на проекта: 23.10.2012
Край на проекта: 04.12.2015


Кейовата стена на пристанищния терминал е  с дължина 1440м и е разположена в централната част на гр. Видин, по поречието на река Дунав. Възложител на проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.
Хидротехническото съоръжение представлява гравитачна подпорна стена, наклонен тип, с каменна облицовка. Преди изпълнението на рехабилитационните (укрепителни) работи, в следствие на дългогодишна експлоатация и външни въздействия, се бяха появили пукнатини, деформации и нарушения по облицовката, опорния блок и основната заскалявка, беше компрометирана конструктивната устойчивост на петата, като в значителни участъци се наблюдаваше подкопаване и увисване.
Основните изпълнени дейности по укрепване на съоръжението са следните:
Стабилизиране на брега с пилоти по цялата дължина на кейовата стена;
Заздравяване на опорния блок с насип от взривена скална маса (ВСМ) и стоманобетонова конструкция;
Заздравяване на наклонената част със стоманобетонова плоча, изградена пред каменната зидария;
Заздравяване на участъците с пукнатини, посредством инжектиране (микропилоти с хидроразрив);
Заздравяване на терена и свързване на новата констукция със земната основа зад стената с IBO анкери.

С извършеното строителство е постигнато конструктивно укрепване на кейовата стена и е удължен експлоатационния живот на съоръжението.