Транспортна железопътна инфраструктура

“Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX “, Фаза 3: Свиленград – Турска граница от км 297+774 до км 315+600”

Инвеститор:

Държавно предприятие Национална компания “Железопътна инфраструктура”

Строителен надзор:

Супервизия по FIDIC - консорциум между „Техника и проекти“АД (ТИПСА), „Луйс Бергер АД”, „Систра АД“, „Традемко“АД и „Рубикон Инженеринг“ ЕАД; Строителен надзор по ЗУТ - “РУБИКОН ИНЖ

Проектант:

„ОХЛ ЖС" АД гр. Бърно, Чешка република

Адрес:

Свиленград – Турска граница

Изпълнител:

„ОХЛ ЖС" АД гр. Бърно, Чешка република

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта:
Основен договор - 83 999 599 лв. с ДДС
Допълнителен договор - 12 370 527,99 лв. с ДДС
Финансиращи органи:
Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на ОП "Транспорт" 2007-2013
Старт на проекта: 25.05.2009
Край на проекта: 07.05.2013

Проектът „Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив – Свиленград, коридори ІV и ІХ” обхваща реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване.  
Фаза 3 Свиленград – Турска граница от км 297+774 до км 315+600 е финансирана от Кохезионен фонд на ЕС по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013. Основната цел е развитието на мрежата на ДП „НК ЖИ” чрез електрифициране и обновяване на железопътната инфраструктура на линия Пловдив – Свиленград – турска граница за максимална скорост от 160 км/ч (200 км/ч за пътнически вагони с накланящи се кошове) с високо оперативни индикатори и в съответствие с европейските изисквания за безопасност на движението, оперативна съвместимост, енергиен коефициент на полезно действие и опазване на околната среда.
Работите на Фаза 3 обхващат:
Проектиране и строителство на съоръжения и земни работи на линията за единична железопътна линия по цялата отсечка от Свиленград до границата с Република Турция.
Проектиране и строителство на железопътен мост над река Марица с приблизителна дължина 433 м;
Строителство на модерен железен път, пътни и пешеходни надлези и подлези и др.
Проектът „Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив – Свиленград“ и Фаза 3 като част от него е първият по рода си в България, изискващ множество иновации и заимстване на най-добрите международни практики за реализацията му.