Транспортна пътна инфраструктура

Проектиране и строителство на обект: "Автомагистрала "Струма", лот 2, участък "Дупница - Благоевград" от км. 322+000 до 359+483,52

Инвеститор:

Агенция „Пътна инфраструктура“, МРРБ

Строителен надзор:

Обединение "Струма-ПП"

Проектант:

Консорциум "Струма-лот 2": "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД, "Пътстрой - 92" АД

Адрес:

Дупница - Благоевград

Изпълнител:

Консорциум "Струма-лот 2": "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД, "Пътстрой - 92" АД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Проектиране и строителство (Инженеринг) на обект:
„Автомагистрала „Струма“,  Лот 2, участък  „Дупница-Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483,52

Бюджет на проекта: 308 090 124 лв. без ДДС
Финансиращи органи:
Кохезионен фонд на ЕС - 80% безвъзмездна финансова помощ
Съфинансиране от Национален бюджет чрез ОП "Транспорт" 2007-2013
Старт на проекта: 27.05.2013
Край на проекта: 29.10.2015

Като част от Транс-Европейската Транспортна Мрежа „Север-Юг“ и Европейския транспортен коридор № IV, АМ „Струма“ е с голямо значение за интегрирането на националната инфраструктура в европейската, в т.ч. за подобряване на социалното, екологичното и икономическо развитие на регионите, през които преминава.

Лот 2  на магистралата, свързащ Дупница и Благоевград, е комплексен  Проект:
Той е първият магистрален обект на инженеринг - постигнат е максимален ефект при проектиране и строителство

Проектът включва части Пътна, Големи съоръжения, разнообразна Инженерна инфраструкутра при съблюдаване на високи Екологични изисквания към строежа

Лот 2 е мащабен и сложен обект: дължина 37.5 км, 4 пътни възела,  два тунела с дължина всеки около 380 м, 40 бр. големи съоръжения - виадукти, подлези, надлези, мостове с обща дължина около 5 км и застроена площ около 120 дка и др.

Строителството е съпътствано от мащабни археологически разкопки, съхранили историческото наследство за поколенията

Иновативни проектантски и технологични решения, в съчетание с качественото изпълнение на строежа осигуряват безопасност и комфорт на движението по магистралата и възможност за бъдещо внедряване на интелигентни транспортни  системи.