Транспортна пътна инфраструктура

„Изграждане на Автомагистрала „Марица“, Лот 1 и 2“, Участък: Лот 2 „Димитровград-Харманли“ от км 36+400 до км 70+620“

Инвеститор:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Строителен надзор:

ДЗЗД „РУТЕКС-ЕТЕ“

Проектант:

„Пътпроект“ ЕООД

Адрес:

Димитровград-Харманли

Изпълнител:

ДЗЗД „Марица Хайуей“ с водещ партньор „ПСТ Груп“ ЕАД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта:
Стойност на договора за СМР - 146 564 400 лв. с ДДС
Стойност на договора за строителен надзор - 799 200 лв. с ДДС
Финансиращи органи: ОП "Транспорт" 2007-2013, Кохезионен фонд на ЕС - 80% и Национално съфинансиране - 20%
Старт на проекта: 25.07.2011
Край на проекта: 28.05.2015

Автомагистрала „Марица” е част от Трансевропейски транспортен коридор № IV и от трансевропейската автомагистрала „Север-Юг”. Тя свързва АМ „Тракия” при п.в. „Оризово“ с ГКПП Капитан Андреево.
Лот 2 на АМ „Марица“ е с обща дължина 34,22 км. Трасето е на територията на област Хасково и преминава през общините Димитровград, Хасково, Симеоновград и Харманли.
На лот 2 е построен най-големият пътен възел в Южна България – п. в. „Димитровград“, тип „пълна детелина“. Съоръжението е четириотворно с обща дължина 90,74 м и площ на връхната конструкция 209 408,50 м². Пресичането с път III-503 Симеоновград – Харманли и с път II-76 Тополовград - Харманли е осъществено с пътни възли полудетелини.
И на трите пътни възела е монтирано LED осветление, осигуряващо по-добра видимост на пътуващите през нощта.
При реализирането на проекта са изпълнени общо 27 големи съоръжения – изграден е мост над р. Харманлийска с дължина 130 м, 4 надлеза, 3 подлеза, надлез над ж. п. линията Пловдив – Свиленград, подлез на ж. п. линия Димитровград – Узунджово, подлези и надлези при селскостопанските пътища, паркинги, площадки за отдих.
За опазване на био и екоравновесието в региона са изградени сухи проходи за преминаване на животни и насочващи биокоридори.  
В близост до селата Поляново, Александрово и гр. Харманли са изградени шумозащитни стени.
За повишаване безопасността на движението положената хоризонтална е студен шприцмастик със светлоотразителни перли.
При изпълнение на СМР са използвани материали с високо качество, отговарящо на съвременните европейски стандарти и иновативни технологии.