Транспортна пътна инфраструктура

„AM Калотина – София, Лот 1 на Западна дъга, Път ІІ-18 СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780”

Инвеститор:

Агенция „Пътна инфраструктура”

Строителен надзор:

ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 -Три ес”

Проектант:

ДЗЗД „Трейс СОП”

Адрес:

София

Изпълнител:

ДЗЗД „Трейс СОП”

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

„AM Калотина – София, Лот 1 на Западна дъга, Път ІІ-18 СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780”

Бюджет та проекта: 48 млн. лв. без ДДС
Финансиращи органи: Кохезионен фонд на ЕС и Национален бюджет чрез ОП "Транспорт" 2007-2013
Старт на проекта: 12.09.2012
Край на проекта: 31.10.2015

Западната дъга на Софийския околовръстен път (СОП) е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор IV на Транс - европейската транспортна мрежа, свързващ Видин с Кулата.  Обектът започва на км 59+400 от СОП. Скоростната магистрала се развива върху съществуващото трасе. Отсечката е дълга  3 км. с три големи пътни съоръжения.
На км 60+596 бе построена естакада и пътен възел при пресичането с бул. „Царица Йоана”. Изградено е и кръгово кръстовище като основното трасе минава по естакада. На км 61+629.18≡0+000 при пресичането на бул. „Сливница” със СОП в посока Калотина е проектиран и изграден пътен възел на три нива, включващ траншея, кръгово кръстовище на ниво терен и естакада. На км 0+740 е построен триотворен мост за преминаване над река Какач.
Първотo ниво на пътен възел «Сливница» осъществява транзитното движение по СОП в посока север – юг в траншея. Второто ниво (ниво терен) представлява кръгово кръстовище, което позволява вливане и  отливане на потоците от МПС във всички посоки. Кръговото е с два дъговидни моста над СОП. Третото ниво е естакада над кръговото кръстовище и осъществява преминаването на транзитния поток по направление бул. „Сливница” – ГКПП „Калотина”.
Пътен възел „Сливница” е единствен по рода си в страната. Реализацията му стана възможна благодарение на съществена промяна в идейния проект, в който липсваха важни пътни връзки, което наложи препроектирането му от две на три нива. За да се осигури непрекъснатост на автомобилния трафик по време на строителството, бе избран методът „Топдаун“, който позволява изграждане на обекта отгоре надолу.