Транспортна пътна инфраструктура

„Доизграждане на Автомагистрала „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4“, Участък: Лот 4 „Ямбол – Карнобат“ от км 276+200 до км 325+280“

Инвеститор:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Строителен надзор:

ДЗЗД „План инвест - Пловдивинвест ЛОТ4“

Проектант:

„Виа план – Бурда“ ЕООД

Адрес:

Ямбол – Карнобат

Изпълнител:

ДЗЗД „Тракия ІV“ с водещ партньор „ПСТ Груп“ ЕАД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта:
Стойност на договор за СМР - 209 646 720 лв. с ДДС
Стойност на договора за строителен надзор - 974 400 лв. с ДДС
Финансиращи органи: ОП "Транспорт" 2007-2013
Кохезионен фонд на ЕС - 80%
Национално съфинансиране - 20%
Старт на проекта: 30.08.2010 г.
Край на проекта: 15.07.2013 г.

АМ „Тракия” е една от основните пътни артерии на България по направлението София – Пловдив – Стара Загора – Бургас. Тя е част от Общоевропейски транспортни коридори № ІV и VІІІ.
Участък Лот 4 „Ямбол – Карнобат” от км 276+200 до км 325+280 е с обща дължина 49 км. Той преминава през две области – Ямболска и Бургаска.
При реализирането на проекта са изпълнени 31 броя големи съоръжения, от които с най-сложно конструктивно и технологично изпълнение са трите моста над реките Тунджа, Мараш и Мочурица и ж.п. надлез над ж.п.линията “София – Бургас”. Пресичанията с пътищата от Републиканската пътна мрежа са осъществени на две нива, а пресичането с Път ІІ-53 Сливен – Ямбол, с Път І-7 Зимница – Веселиново и с Път ІІІ-795 Карнобат – Драганци с пътни възли полудетелини. За пресичането на автомагистралата от селскостопанските пътища са изградени 8 броя надлези и 10 броя подлези. Изградени са съоръжения за отводняване, паркинги и площадки за отдих.
За опазване на околната среда и биологичното разнообразие в обхвата на Лот 4 са изградени:  шумозащитни екрани, предпазни оградни мрежи за птици; „стеничка” за предпазване на дребните животни от пресичане  на автомагистралата; сухи биокоридори, ивици от високостеблена растителност за насочване на птици.
Хоризонталната маркировка на Лот 4 е шприцпластик със светлоотразителни перли и готова маркировка тип „СТАМАРК”.
При изпълнение на СМР са използвани материали с високо качество, отговарящо на съвременните европейски стандарти и иновативни технологии.
С реализацията на Лот 4 са постигнати основните цели за гарантиране на бързо, безопасно и комфортно провеждане на движението по участъка от км 276+200 до км 325+280 на АМ „Тракия”.