Градска среда

„ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД РУСЕ”

Инвеститор:

Община Русе

Строителен надзор:

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД

Проектант:

ДЗЗД “ЕРОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ”; ДЗЗД “МОНОЛИТПЪТКОНСУЛТ ГРУП”; КОНСОРЦИУМ “ЕЛ – КМ”; КОНСОРЦИУМ “ЧАРОДЕЙКА-2014”; ДЗЗД “ВЕЛО – РУСЕ”; “АС-СТРОЙ” ЕООД

Адрес:

Град Русе

Изпълнител:

ДЗЗД “ЕРОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ”; ДЗЗД “МОНОЛИТПЪТКОНСУЛТ ГРУП”; КОНСОРЦИУМ “ЕЛ – КМ”; КОНСОРЦИУМ “ЧАРОДЕЙКА-2014”; ДЗЗД “ВЕЛО – РУСЕ”; “АС-СТРОЙ” ЕООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

Бюджет на проекта: 24 174 263 лв. с ДДС
Финансиращи органи: МРРБ, Управляващ орган на ОПРР - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"
Старт на проекта: 06.08.2012
Край на проекта: 31.12.2015

Изпълнители:
„Подлез за обществен градски транспорт, автомобили и велосипеди и нова улица между кв. Родина и Центъра” - ДЗЗД “ЕРОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ”;
“Реконструкция на кръгово движение при бул. “Липник”; доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране на бул. “Цар Освободител” - ДЗЗД “МОНОЛИТПЪТКОНСУЛТ ГРУП”;
“Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа – в гр. Русе” - КОНСОРЦИУМ “ЕЛ – КМ”;
“Кв. Чародейка – изграждане на улица и автобусни спирки, реконструкция на ул. “Филип Станиславов” и реконструкция на кръстовища” - КОНСОРЦИУМ “ЧАРОДЕЙКА-2014”;
“Булевард “България” град Русе – Реконструкция на три пешеходни подлеза и един надлез” - КОНСОРЦИУМ “ЧАРОДЕЙКА-2014”;
“Изграждане на част от главната велоалейна мрежа” - ДЗЗД “ВЕЛО – РУСЕ”;
“Проектиране и строително монтажни работи на ел.захранването на електронни информационни табла и конструкцията за монтажа им” –“АС-СТРОЙ” ЕООД.

Проектанти:
„Подлез за обществен градски транспорт, автомобили и велосипеди и нова улица между кв. Родина и Центъра” - ДЗЗД “ЕРОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ”;
“Реконструкция на кръгово движение при бул. “Липник”; доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране на бул. “Цар Освободител” - ДЗЗД “МОНОЛИТПЪТКОНСУЛТ ГРУП”;
“Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа – в гр. Русе” - КОНСОРЦИУМ “ЕЛ – КМ”;
“Кв. Чародейка – изграждане на улица и автобусни спирки, реконструкция на ул. “Филип Станиславов” и реконструкция на кръстовища” - КОНСОРЦИУМ “ЧАРОДЕЙКА-2014”;
“Булевард “България” град Русе – Реконструкция на три пешеходни подлеза и един надлез” - КОНСОРЦИУМ “ЧАРОДЕЙКА-2014”;
“Изграждане на част от главната велоалейна мрежа” - ДЗЗД “ВЕЛО – РУСЕ”;
“Проектиране и строително монтажни работи на ел.захранването на електронни информационни табла и конструкцията за монтажа им” –“АС-СТРОЙ” ЕООД.

Проект BG161РО001/1.5-03/2011/005 „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе” цели:
Осигуряване ефективно, устойчиво подобрение на услугата градски транспорт в гр. Русе;
Повишаване привлекателността на гр. Русе чрез подобряване на достъпността;
Подобряване на функционалността на града в рамките на общината;
По-голяма мобилност на населението, с приоритет на екологично чист пътнически транспорт: обществен транспорт, велосипеди и придвижване пеша;
Намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета на системата на обществения транспорт;
Подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на емисиите, развитие на тролейбусните системи и автобуси с ниски нива на замърсяване;
Подобрения на трафика и безопасността на транспорта.
Проектът включва следните обекти:
„Подлез за обществен градски транспорт /ОГТ/, автомобили и велосипеди и нова улица между кв. Родина и Центъра”;
„Реконструкция на кръгово движение при бул. „Липник”; доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране на бул. „Цар Освободител”;
„Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа – в гр. Русе”;
“Кв. Чародейка” – изграждане на улица и автобусни спирки, реконструкция на ул. „Филип Станиславов” и реконструкция на кръстовища”;
„Булевард „България” град Русе – Реконструкция на три пешеходни подлеза и един надлез”;
„Изграждане на част от главната велоалейна мрежа”;
„Проектиране и строително-монтажни работи на ел.захранването на електронни информационни табла и конструкцията за монтажа им”