Градска среда

Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I7133,с,а,о,р, кв. 334а, гр. Стара Загора

Инвеститор:

Община Стара Загора

Строителен надзор:

“ГИД-Г КОНСУЛТ” ЕООД

Проектант:

ЕТ “Архид - Димитър Динев”

Адрес:

Град Стара Загора

Изпълнител:

Консорциум „РСРП“, гр. София с водещи партньори „Р.С. Инженеринг“ ЕООД, „Стройкомерс“ ЕООД, гр. София

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация

ОБЕКТ:     НОВ ГРАДСКИ ПАРК В СТАРА ЗАГОРА
Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I7133,с,а,о,р
кв. 334а, кв. Казански в гр. Стара Загора

ФАЗА:    работен проект

Площ на обекта – 79 дка
Категория на обекта – IIIта

Бюджет на проекта: 4 500 000 лв. с ДДС
Финансиращи органи:
Капиталова субсидия от републикански бюджет - 4 000 000 лв. с ДДС
Общински бюджет - 500 000 лв. с ДДС
Старт на проекта: 03.11.2014
Край на проекта: 27.04.2015

За една година беше изграден красив парк на площ от 79 дка, на терен който в края на май 2014 г. Министерството на отбраната прехвърли в собственост на Община Стара Загора. Проектното решение създава устойчива, функционална и естетически издържана градска среда. В разработения паркоустройствен план са запазени максимално съществуващите дървесни видове и е предвидена богата нова растителност.
В центъра на парка е изградено площадно пространство с голям шадраван с фонтан с ефектно осветление и открита сцена за провеждане на различни по характер мероприятия. Детски площадки за различни възрастови групи и за деца с трайни увреждания, спортни игрища за бадминтон, волейбол, минифутбол и баскетбол, два тенис корта и фитнес на открито допълват парковата среда. Сред уникалните места в парка са: японска градина с езеро, минизоопарк за отглеждане на декоративни птици, зона за разходка на домашни любимци, зона за пикник, беседки, фонтани и други елементи на парковото обзавеждане, цветни лехи, алпинеуми и богато озеленяване. Красиви кътове със сухи шадравани и цветни лехи маркират два от входовете на парка и зоната с детски площадки. Въведено е енергоспестяващо парково и декоративно осветление и система за видео наблюдение. Паркът е изцяло затревен с изградена поливна система.
        Предстои изграждане на заведение за хранене в близост до централния площад, както и многофункционална спортна зала с прилежащ към нея паркинг и търговски обекти за провеждане на различни културни и спортни мероприятия, концерти, конгреси и др. Залата ще бъде разположена в югоизточната част на парка.