Градска среда

“Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Пловдив“, основен обект на интервенция Парк „Цар Симеонова градина“, Пловдив

Инвеститор:

Община Пловдив

Строителен надзор:

„Агроводинвест“ ЕАД

Проектант:

„Орак студио“ ООД – арх. Петко Прокопиев

Адрес:

Град Пловдив

Изпълнител:

„Запрянови – 03“ ООД, гр. Асеновград, „Консорциум Цар Симеонова градина Пловдив“ ООД

Принтирай

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Информация


ПРОЕКТ
 „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Зелена и достъпна градска среда“
Бюджет на проекта: 7 902 454,09 лв.
Финансиращи органи: ОП "Регионално развитие" 2007-2013, Община Пловдив
Старт на проекта: 31.05.2013
Край на проекта: 31.12.2015
Строежът представлява реконструкция, обновяване и възстановяване на парк „Цар Симеона Градина”, който е паметник на градинското и парково изкуство на  град Пловдив. Общата площ е 88 дка.
Запазен е фонтанът „Деметра”, който е един от малкото запазени елементи от композицията на градината, създадена от Шевалас във връзка с Първото българско изложение през 1892 г. Фонтанът  „Деметра” е произведение на италианския скулптор Арналдо Дзоки. Фигурата на богинята е изпълнена по специфична технология в края на ХІХ век – лят чугун. Възстановени са водните каскади на фонтана. Монтирана е  помпено-филтърна група за пречистване на водата и вградено художествено LED осветление. Коритото е ремонтирано. Бордът от риолит е почистен с пясъкоструен апарат и обработен с импрегнатор за камък.  Съществуващата мозайка по дъното е премахната. Осмоъгълната основа на скулптурата „Деметра” е подменена с нова, със същите размери – състояща се от бетонова основа и облицовка от розов гранит – ново дъно от стоманобетон, хидроизолация и облицовка от гранитни плочи в два цвята. Извършени са консервационно реставрационни работи по скулптурата „Деметра”, след одобряване на технологията на изпълнението й от Експертен Съвет към Министерство на Културата.
        Изграден е и градински павилион /тип беседка/ с ажурна метална конструкция и   покрив с остъклени елементи и медна обшивка върху дървена обшивка.Възстановена е визията на беседката, която е   взаимствана от автентични първообрази на градински обекти, фотографии и др.
        Малките езера „Жабките” са с неправилна геометрична форма и са разположени от двете страни на главната алея. Реконструирани са. Изградени са нови корита с хидроизолация, монтаж на  филтърни  модули за пречистване на водата, подводно осветление и водни ефекти тип „ветрило”.
        Езерото с рибките  запазва своите очертания.  Подменена е облицовката по бордовете от обли речни камъни с каменна зидария от сив неоформен камък, както и ново аранжиране на горния ръб на борда със свободно разположени едри камъни.
         Езерото с мечката е с нова облицовка по бордовете с каменна зидария от сив неоформен камък, както и нова настилка от сиви каменни плочи около него, с два къта за сядане.
         Реконструирани са и детските площадки  –  за деца до 3 години и за деца от 3 до 12 години.  В детската площадка за деца от 3 до 12  години е изграден малък летен амфитеатър с около  80 места за сядане и детска сцена. Монтирани са и са  и изградени  10 броя съоръжения за игра: пясъчник с дървен борд, комбинирано съоръжение с тунелна пързалка и други елементи, комбинирано съоръжение с кули и други елементи, съоръжение за люлеене и въртене, люлка "махало" със седалка тип "гнездо", двуместна люлка "махало" със седалки тип "кош", двуместна люлка "махало" с плоски седалки, пружинена клатушка автомобил, двуместна пружинена клатушка тип "везна", въртележка със седалки, ръкохватки и педали.          
    Монтирано е ново градинско обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, ново градинско осветление и възстановяване на съществуващите чешми.
         Поливната система в парк Цар Симеонова градина е автоматизирана, чрез потъващи хидранти.
Изградена е Централна система за мониторинг и контрол, която следи работата на поливната система и помпените станции в реално време, осигурява дистанционно програмиране и управление.
           Възстановена е градинската чешма с беседка, разположена на северния бряг на езерото, както и парков елемент, разрушен при изграждането на "Пеещите фонтани" през 70-те години.  Изпълнен е „остров” с техническо помещение за управление на водните ефекти.        На северния бряг, до градинската пергола с чешма, е изпълнен "сух фонтан" с разположен под него компенсаторен резервоар. Оформени са места за сядане около фонтана, с облицовки от дърво, разположени амфитеатрално.