НОМИНАЦИИ 2018

Проектите, достигнали до финала в инициативата, ще бъдат разгледани от авторитетно жури, съставено от представители на: Европейска комисия в България, Оперативни програми „Транспорт „ „Региони в растеж" и „Околна среда", представители на водещи професионални, академични и браншови организации в сектора и партньори на проекта.

  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Транспортна железопътна инфраструктура

Със съдействието на :

НОМИНАЦИИ 2018

Транспортна пътна инфраструктура

Със съдействието на :

НОМИНАЦИИ 2018

Най-успешен инфраструктурен проект 2007 - 2017


НОМИНАЦИИ 2018

Градска среда

Със съдействието на :

НОМИНАЦИИ 2018

Екологична инфраструктура

Със съдействието на :

НОМИНАЦИИ 2018

Енергийна инфраструктура


НОМИНАЦИИ 2018

Международни проекти на Български компании


НОМИНАЦИИ 2018