Събитието

Развитието на инфраструктурата в България създава необходимите условия за икономическо и социално развитие, осигурява ефективен и устойчив транспорт, подпомага балансираното регионално развитие и ускорява интегрирането на България в европейското икономическо пространство.
По повод десетото издание на годишна конференция "Стратегическа инфраструктура България", ГРАДЪТ Медиа Груп учредява награди за принос в изграждането на инфраструктурата на България – INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS.
Второто издание на наградите ще се проведе на 27 февруари 2018 г. от 19.00 часа в Sofia Event Center, Paradise Center, София.

Инициативата е под егидата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на енергетиката и със съдействието на браншовите, академични и професионални организации в сектора.

INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS ще прави преглед и ще дава публичност на най-добрите успешно завършени проекти в четирите основни направления на инфраструктурата, имащи най-голямо значение за развитието и конкурентноспособността на българската икономика и общество:
 
- Транспортна инфраструктура
 
- Екологична инфраструктура
 
- Енергийна инфраструктура
 
- Градска среда
 
Обектите, които ще участват в инициативата обхващат периода 2016-2017 г. и ще получат обществено-професионална оценка и публичност, като се популяризират добрите практики и постиженията на водещите компании и професионалисти при реализирането им.
 
Към фотогалерията от събитието: http://gradat.bg/photos/2016/02/24/2711262_fotogaleriia_ot_vruchvaneto_na_purvite_nagradi_za/


 
 

 

Организатор:

Медиен партньор:

Консултант одитор:

Жури 2017

Проектите, участници в инициативата, ще бъдат разгледани от авторитетно жури, съставено от представители на: Европейска комисия в България, Оперативни програми „Транспорт „ „Региони в растеж” и „Околна среда”, представители на водещи професионални, академични и браншови организации в сектора и партньори на проекта.