• Със съдействието на

Събитието

Развитието на инфраструктурата в България създава необходимите условия за икономическо и социално развитие, осигурява ефективен и устойчив транспорт, подпомага балансираното регионално развитие и ускорява интегрирането на България в европейското икономическо пространство.
По повод десетото издание на годишна конференция "Стратегическа инфраструктура България", ГРАДЪТ Медиа Груп учредява награди за принос в изграждането на инфраструктурата на България – INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS.
Първото издание на наградите ще се проведе на 23 февруари 2016 г. от 19.00 часа в Sofia Event Center, Paradise Center, София.

Инициативата е под егидата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и Министерството на околната среда и водите и със съдействието на браншовите, академични и професионални организации в сектора.

INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS ще прави преглед и ще дава публичност на най-добрите успешно завършени проекти в четирите основни направления на инфраструктурата, имащи най-голямо значение за развитието и конкурентноспособността на българската икономика и общество:
- Транспортна пътна инфраструктура
- Транспортна железопътна инфраструктура
- Транспортна пристанищна инфраструктура
- Метрополитен транспортна инфраструктура
- ИТС - интелигентни транспортни системи
- ГИС - географски информационни системи в инфраструктурата
- Екологична водна инфраструктура
- Екологична инфраструктура - депа и отпадъци
- Екологична индустриална инфраструктура
- Градска среда
Обектите, които ще участват в инициативата, ще получат обществено-професионална оценка и публичност, като се популяризират добрите практики и постиженията на водещите компании и професионалисти при реализирането им.
 
Към фотогалерията от събитието: http://gradat.bg/photos/2016/02/24/2711262_fotogaleriia_ot_vruchvaneto_na_purvite_nagradi_za/


 
 

 

Дата и място

Организатор:

Ексклузивен партньор:

Медиен партньор:

Консултант одитор:

Жури 2016

Проектите, участници в инициативата, ще бъдат разгледани от авторитетно жури, съставено от представители на: Европейска комисия в България, Оперативни програми „Транспорт „ „Региони в растеж” и „Околна среда”, представители на водещи професионални, академични и браншови организации в сектора и партньори на проекта.